Restrukturyzacja stoczni nie może zaczynać się od zwolnień

W piątek, 7 grudnia, w historycznej sali BHP obradowało Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. Na obrady przybyli m.in. Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, prezes ISD Polska, większościowego właściciela stoczni, Konstanty Litwinow, prezes Zarządu Stoczni Andrzej Stokłosa, wiceprzewodniczący KK „S” Bogdan Biś i przewodniczący Gdańskiego Regionu „S” Krzysztof Dośla.

Walne Zebranie zdominowane zostało tematyką zamierzonej restrukturyzacji Stoczni Gdańsk, która w najbliższych latach przestawiać się będzie na produkcję bardziej opłacalnych konstrukcji offshore i wież wiertniczych, ograniczając budowę niewyposażonych kadłubów okrętowych. Według nieoficjalnych danych Zarząd Stoczni zamierza w związku z restrukturyzacją, w celu osiągnięcia lepszych wskaźników finansowych, zwolnić ponad 200 osób nie związanych bezpośrednio z  produkcją. Po burzliwej dyskusji zebrani sformułowali stanowisko protestujące przeciwko rozpoczynaniu koniecznej restrukturyzacji stoczni od zwolnień tak licznej grupy pracowników, wskazując na możliwości innych, mniej drastycznych rozwiązań.

Fot. Paweł Glanert

Download PDF
Powrót Drukuj stronę