Relikwie księdza Popiełuszki w gdańskim kościele św. Anny i Joachima

Konsekracja ołtarza i wprowadzenie relikwii I stopnia bł. ks. Jerzego Popiełuszki miało miejsce 18 października 2016 r. w kościele pw. św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy. Uroczystości przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, a uczestniczyli w niej m.in. związkowcy z NSZZ „Solidarność”. Region Gdański reprezentowali z-ca przewodniczącego ZRG NSZZ „S” Roman Kuzimski i przewodniczący KM NSZZ „S” w Remontowa Shipbuilding Krzysztof Żmuda, jednocześnie regionalny koordynator służby związkowców przy grobie patrona „S” w Warszawie.

Metropolita gdański podkreślił, że uroczystość odbyła się w dniach podwójnej rocznicy – męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, a także wcielenia go do specjalnej jednostki wojskowej dla kleryków.

Proboszcz parafii św. Anny i Joachima ks. Zbigniew Drzał podziękował za udział w uroczystości członkom związkowych pocztów sztandarowych z Regionu Gdańskiego, Stoczni Gdańsk i Stoczni Remontowa Shipbuilding.

Kościół św. Anny i Joachima liczy już ponad 80 lat. Nowe prezbiterium z ołtarzem konsekrowano po czterech latach prac remontowych.

fot. K. Żmuda

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę