Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Gdańsku!

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki znajdą się w kościele pw. Bożego Ciała na gdańskiej Morenie (ul. Piecewska 9). Uroczyste wprowadzenie relikwii odbędzie się w sobotę 29 marca podczas uroczystej mszy św. o godz. 18. Inicjatorem upamiętnienia zamordowanego przez SB kapelana „Solidarności” wspólnota duszpasterska „Nikodemos”, zrzeszająca członków i sympatyków oświatowej „S” w Gdańsku. Duszpasterstwo pracowników gdańskiej oświaty pod koniec 2013 r. wystąpiło do sanktuarium ks. Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu o przekazanie relikwii błogosławionego. Ze środków członków duszpasterstwa został ufundowany relikwiarz.

– Wspólnota duszpasterstwa skierowana do wszystkich członków i sympatyków naszej organizacji związkowej rozpoczęła działalność w marcu 2012 r. W październiku tego samego roku metropolita gdańska abp. Sławoj Leszek Głódź ustanowił swoim dekretem duszpasterza nauczycielskiej „Solidarności” w Gdańsku, którym został ks. Krzysztof Nowak, wikariusz parafii pw. Bożego Ciała na Morenie. Poprzez działalność naszego duszpasterstwa realizujemy zawarte w statucie NSZZ „S” odwołanie do wartości chrześcijańskich, będących podwaliną powstanie naszego Związku. Naszym celem jest stworzenie wspólnoty nauczycieli i pracowników oświaty opartej na nauczaniu bł. Jana Pawła II i przede wszystkim bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W ten sposób również konsolidujemy środowisko oświatowe wokół wartości ewangelicznych. Członkowie naszej organizacji , a przypomnę, że to głównie kobiety, już trzykrotnie pełnili służbę przy grobie kapelana „S” w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie – mówi Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

Czytaj więcej:

Zło dobrem zwyciężaj

Ogólnopolski konkurs poświęcony bł. ks. Popiełuszce

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę