Rekordowy zysk Energi – ceny prądu nie spadają

W 2014 r. zysk gdańskiej Energi, po raz pierwszy w jej historii przekroczył miliard zł – poinformował Mirosław Bieliński, prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Energa.  

Zysk w 2014 roku wyniósł 1 mld 6 mln zł i był o 35 proc. wyższy niż rok wcześniej. EBIDTA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) w 2014 r. wzrosła o 17 proc. w ujęciu rocznym i osiągnęła ponad 2,3 mld zł.

W samym czwartym kwartale ub. roku przychody grupy sięgnęły prawie 2,8 mld zł. a w całym 2014 było to 10,6 mld zł.

W ub.r. spółki grupy wyprodukowały 5,1 TWH energii elektrycznej brutto, czyli o ok. 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Stało się to dzięki wyższej produkcji w należącej do grupy elektrowni Ostrołęka i energii z farm wiatrowych.

W 2014 r. na inwestycje grupa Energia wydała 1,477 mld zł z czego 78 proc. w segmencie dystrybucyjnym. Przyłączono 31 tys. nowych klientów, zmodernizowano 2 tys. 937 km linii średniego i niskiego napięcia. 

Poprawiły się wskaźniki awaryjności. Na koniec 2014 r. wskaźnik SAIDI, który określa średnią długość przerw w dostawach prądu na odbiorcę był o 26 proc. niższy niż rok wcześniej i wynosił 262 minuty. Wskaźnik SAIFI, czyli średnia częstotliwość przerw w zasilaniu na odbiorcę, w stosunku do 2013 r. podniósł się  - było to związane w huraganem i przerwami planowanymi na modernizację.

Energia, obok PGE, Turona i Enei, jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Jej podstawowa działalność to dystrybucja, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych, co daje jej 15 proc. udziału w rynku sprzedaży energii elektrycznej, a jej sieć dystrybucyjna obejmuje około 25 proc. powierzchni kraju. Grupa zatrudnia ponad 8,5 tys. osób. Skarb Państwa ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę