Rekolekcje ludzi „Solidarności”

W dniach 2-3 października br. u Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni Oksywiu odbyły się dwudniowe rekolekcje Grupy Modlitewnej Duszpasterstwa Ludzi Pracy pod przewodnictwem Ks. dra Sławomira Decowskiego.

rekolekcje2

rekolekcje1

Pierwsza konferencja dotyczyła natury człowieka. Rekolekcjonista w oparciu o teksty biblijne przybliżył nam prawdę o człowieku, Bogu i stworzonym świecie. Dowiedzieliśmy się, że człowiek został powołany do istnienia jako „ukoronowanie stworzenia”, aby człowiek rozumnie panował nad światem. Człowiek jednak nie był posłuszny woli Boga, zgrzeszył. Konsekwencją grzechu pierworodnego było m.in. wypędzenie pierwszych rodziców z raju, cierpienie wpisane odtąd w naturę ludzką, ciężka praca celem zdobycia pożywienia, wzajemne oskarżenia, wstyd i lęk przed Stwórcą. Rekekcjonista na przykładach ukazał skutki grzechów w kontekście perypetii życia małżeńskiego i współczesnych nałogów. Podkreślał, że każdy człowiek niesie w sobie skutki grzechu pierworodnego. Po konferencji miało miejsce nabożeństwo różańcowe zakończone apelem jasnogórskim. Wieczorem zaś były rozmowy przy herbacie z Ks. Sławkiem na tematy oscylujące wokół wiary i uczynków. Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się wspólną modlitwą brewiarzową. Po śniadaniu rekolektanci wysłuchali drugiej konferencji, w której rekolekcjonista przywoływał wątki z Biblii traktujące o dziejach narodu wybranego, o obietnicach jakie Bóg składał Izraelitom. W analogii do obietnic mesjańskich, które znalazły swoje wypełnienie w Nowym Testamencie, w Osobie Jezusa Chrystusa i Jego dziele zbawienia. Zaufanie Bogu oznacza przyjęcie prawdy Bożych obietnic i ich wypełnienie. Jezus przyjął na Siebie skutki naszych grzechów. W Nim mamy zbawienie i odpuszczenie grzechów. W duchu tej prawdy uczestnicy rekolekcji uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym, zakończonym sakramentem pokuty i pojednania. Rekolekcje zakończyła wspólna Msza Święta, w której członkowie NSZZ „Solidarność” polecili Panu Bogu intencje swoje, ale i modlili się za sprawy naszego Związku. Udział w rekolekcjach był umocnieniem na duchu członków „Solidarności”, którzy „nabrali mocy” by jeszcze lepiej służyć innym w wymiarze życia osobistego i społecznego.

Grupa Modlitewna Duszpasterstwa Ludzi Pracy zaprasza wszystkich chętnych na swoje cykliczne spotkania. Następne spotkanie odbędzie się w Adwencie w kościele Św. Brygidy, zaś w czerwcu 2016 roku planowane są kolejne rekolekcje wyjazdowe.

Ewa Reszczyńska

Download PDF
Powrót Drukuj stronę