Regionalne dysproporcje w płacach

Nawet o ponad tysiąc zł brutto różnią się płace za tę samą pracę, ale wykonywaną w różnych regionach Polski. I tak np. aż w 13 województwach pracownicy zatrudnieni w przemyśle mają pensje niższe od średniej krajowej – tak wynika z danych GUS.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w przemyśle jest w województwie mazowieckim – 4708 zł (dane GUS za pierwsze półrocze 2015 r.). Na kolejnych miejscach plasują się województwo śląskie – 4672 zł i dolnośląskie – 4544 zł. W województwie pomorskim średnie wynagrodzenie w przemyśle wynosi 4117 zł. Ale to ostatnie województwo, w którym średnia przekracza 4 tys. zł. W najgorszej sytuacji są pracownicy w województwach: warmińsko – mazurskim – 3398 zł, podlaskim – 3421 zł, podkarpackim – 3522 zł, kujawsko – pomorskim – 3524 zł oraz lubuskim – 3578 zł.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę