Regionalna Sekcja Młodych – spotkanie 6 lipca

Kolejne spotkanie Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” odbędzie się 6 lipca o godzinie 15. W czasie poprzedniego spotkania padła propozycja, żeby następne zebrania od września przypadały na pierwsze poniedziałki miesiąca.

10 czerwca gościem spotkania był regionalny koordynator do spraw ludzi młodych Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Młodzi związkowcy rozmawiali o możliwościach pozyskania kolejnych członków – zarówno sekcji, jak i całej „Solidarności” Regionu Gdańskiego. – Musi być nas jak najwięcej – podkreślał Paweł Dziwosz,  przewodniczący Komisji Zakładowej w FEDERAL MOGUL BIMET SA.

Młoda „Solidarność” Regionu Gdańskiego ma już swój adres mailowy, na który można kierować ewentualne pytania i wątpliwości: mlodzi@solidarnosc.gda.pl. Podczas spotkania ustalono, że członkowie sekcji powinni przejść szkolenia z zakresu struktury związku i prawa pracy. Prowadzono też rozmowy na temat zaplanowanego na sierpień Kongresu Młodych. – Musimy ruszyć w sierpniu. Może będziemy wzorem dla innych sekcji – sugerował Patryk Sobiecki, tymczasowy lider sekcji.

MarWer

Download PDF
Powrót Drukuj stronę