Region Gdański NSZZ „S” odpowiada DCT Gdańsk SA

„Członkowie i jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność” nie mieli intencji, aby naruszać dobra osobiste Spółki, a jedynie zwrócić uwagę na naruszanie bądź obchodzenie przepisów prawa pracy – co zresztą należy do obowiązków związków zawodowych wynikających z ustawy o związkach zawodowych i statutu NSZZ „Solidarność” – odpowiada Region Gdański NSZZ „Solidarność” zarządowi DCT Gdańsk SA, odrzucając w kwestii naruszania dóbr osobistych spółki.

Poniżej treść pisma:

W związku z wezwaniem do zaprzestania naruszania i usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych DCT Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 16.07.2015 r. doręczonym Regionowi Gdańskiemu NSZZ “Solidarność” w dniu 20.07.2015 r. – Region Gdański oświadcza:

 

Komunikat prasowy rozesłany za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail w dniu 29.06.2015 r. został opracowany na podstawie danych przesłanych w dniu 10.02.2015 r. przez reprezentującą pracodawcę DCT Gdańsk SA – panią Katarzynę Sielską. Informacja dotycząca kształtowania się poziomu wynagrodzeń pracowników DCT Gdańsk SA (za okres od czerwca 2007 r. do czerwca 2014 r.) w podziale na poszczególne grupy pracownicze została przesłana na adres e-mail zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Jak wynika z tej informacji pracownicy na stanowiskach yard otrzymywali średnie wynagrodzenie w roku 2007 w kwocie 3082,50 zł. natomiast w roku 2014 w kwocie 3300,75 zł.; pracownicy na stanowiskach specjalistycznych otrzymywali średnie wynagrodzenie w roku 2007 w kwocie 4350,17 zł., natomiast w roku 2014 w kwocie 4103,96 zł. Jedynie pracownicy na stanowiskach kierowniczych w roku 2007 otrzymali średnie wynagrodzenie w kwocie 3572,75 zł. a w roku 2014 w kwocie 7611,61 zł., ale ta grupa zawodowa nie jest przedmiotem zainteresowania i oceny związku zawodowego.

Informacja o ilości umów zawartych na czas określony także jest informacją prawdziwą.

Nie wypłacanie wyższych wynagrodzeń za pracę na określonym sprzęcie zostało potwierdzone przez PIP. Podanie przez NSZZ „Solidarność” prawdziwych informacji (uzyskanych od DCT oraz potwierdzonych dokumentami urzędowymi pochodzącymi od PIP) nie może naruszać dóbr osobistych, dobrego imienia Spółki, jej renomy i pozycji rynkowej. Członkowie i jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność” nie mieli intencji, aby naruszać dobra osobiste Spółki, a jedynie zwrócić uwagę na naruszanie bądź obchodzenie przepisów prawa pracy – co zresztą należy do obowiązków związków zawodowych wynikających z ustawy o związkach zawodowych i statutu NSZZ „Solidarność”.

 

Z tej przyczyny, wezwanie do zaprzestania naruszenia i usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych uważamy za całkowicie bezpodstawne.

 

Dodajemy, iż strona związkowa nadal nie dysponuje wiarygodnymi danymi co do poziomu podwyżek płac w latach 2007-2014.                                                                                                         W oświadczeniu pracodawcy przekazanym związkom zawodowym wskazano poziom wzrostu o 48% , natomiast w informacjach przekazywanych mediom poziom wzrostu określono na  25%.                                                                                                                                         Jak wynika z informacji przekazanych przez Katarzynę Sielską, Reward & Personal Manager i Grzegorza Pawłowskiego, Strategy and Legal Manager w lutym br. poziom podwyżek na stanowiskach Yard i specjalistycznych wynosił około 7%.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę