Region Gdański na Krajowym Zjeździe Delegatów

Wśród 284 delegatów na 29 KZD NSZZ „Solidarność” reprezentacja Regionu Gdańskiego liczy 17 osób: Bożena Brauer, Gustaw Czarnowski, Krzysztof Czerwiński, Edward Fortuna, Roman Gałęzewski, Andrzej Kościk, Zbigniew Kowalczyk, Roman Kuzimski, Wojciech Litewski, Andrzej Netkowski, Bogdan Olszewski, Mirosław Piórek, Mariusz Połom, Jacek Szornak, Leszek Świeczkowski, Edward Zbucki oraz Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG. Dodatkowo z naszego Regionu w zjeździe uczestniczył, z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Sikorski. Gośćmi zjazdu byli ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Brygidy, Krzysztof Żmuda przewodniczący KM Remontowa Shipbuilding koordynator wart przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Mirosław Kamieński, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON.

region-gdanski-na-kzd

 

Członkiem prezydium 29 KZD został Andrzej Kościk, w Komisji Statutowej nasz Region reprezentują Krzysztof Dośla i Bogdan Olszewski, do Komisji Skrutacyjnej wszedł Zbigniew Kowalczyk, a do Komisji Uchwał i Wniosków Wojciech Litewski. Służbę w poczcie sztandarowym podczas KZD pełnili Edward Fortuna, Mariusz Połom oraz Jan Szewczyk.

Do Komisji Krajowej z naszego Regionu oprócz przewodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli i przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, Zbigniewa Sikorskiego, którzy wchodzą z klucza w skład krajowych władz Związku, delegaci wybrali Bożenę Brauer, Andrzeja Kościka, Romana Gałęzewskiego, Mirosława Piórka, Bogdana Olszewskiego. Edward Fortuna został członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Tekst i zdjęcie: Małgorzata Kuźma

Download PDF
Powrót Drukuj stronę