Reformy na rynku pracy

5 kwietnia 2018 r. w Warszawie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Federacją Przedsiębiorców Polskich w sprawie reform na rynku pracy.

Związkowcy i reprezentanci pracodawców domagają się ujednolicenia zasad obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawę umów zlecenia, umów agencyjnych i innych umów o świadczenie usług oraz uwzględnienia maksymalnej podstawy naliczenia składek do wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Chodzi o zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w okresie od 2009 roku do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian przepisów.

– Ujednolicenie zasad przyczyni się nie tylko do zwiększenia podstawy naliczania wysokości przyszłej emerytury, ale również uczyni prawo przejrzystym i równym dla wszystkich uczestników rynku – powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.

– To jedno z najważniejszych porozumień między pracodawcami a związkami zawodowymi w ciągu ostatnich 25 lat. – dodał Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. – W nowoczesnej gospodarce dobrze prosperujący przedsiębiorcy nie mogą funkcjonować bez dobrze wynagradzanych pracowników.

Sygnatariusze porozumienia chcą, aby rząd jak najszybciej zajął się wprowadzeniem zmian w życie.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę