Referendum znów skuteczne

Referendum, oręż demokracji bezpośredniej, okazał się ponownie skuteczną bronią przeciwko arogancji, niekompetencji i nieudolności ludzi władzy. Mieszkańcy Piekoszowa (woj. świętokrzyskie) w referendum zdecydowaną większością opowiedzieli się za odwołaniem rady gminy i wójta.

Za odwołaniem rady gminy było 4185 mieszkańców Piekoszowa (na 4374 głosujących); natomiast wójta 4187 (na 4379 oddających w referendum swój głos).
Gminę Piekoszów, sąsiadującą od zachodu z Kielcami, zamieszkuje ok. 15 tys. osób. Aby referendum było ważne, w sprawie odwołania rady gminy, musiało wziąć w nim udział przynajmniej 4191 osób, a w sprawie wójta – 2793. O odwołaniu rady gminy i wójta zdecydowała zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 12634 osób.
Inicjatorem referendum była Grupa Mieszkańców Gminy Piekoszów. Pod wnioskiem o jego przeprowadzenie podpisało się 1840 osób; potrzebnych było 1261 podpisów.
Wójt gminy Tadeusz D. od 16 kwietnia przebywa w areszcie. Prokuratura postawiła mu 10 zarzutów, głównie korupcyjnych. Gmina Piekoszów jest zadłużona na ok. 35 mln zł. Przypomnijmy, że szykuje się referendum w Warszawie. Tymczasem strażnik demokracji prezydent Bronisław Komorowski zniechęca do udziału w nim. Również premier Donald Tusk namawia do nieuczestniczenia w referendum, do rezygnacji z tego narzędzia demokracji bezpośredniej. Może ono doprowadzić do upadku prezydent stolicy z rządzącej partii politycznej. Stąd i niechęć prezydenta i premiera do demokratycznych wyborów, dzięki którym sami sprawują władzę.

Referendum krajowe obligatoryjne po zebraniu od 500 tys. do miliona podpisów, bez progu frekwencyjnego, bez możliwości zmian obywatelskich projektów z dostępem do mediów i bezpłatną możliwością oceny zgodności z prawem – to główne tezy obywatelskiego projektu zmian w konstytucji i ustawie o referendach ogólnokrajowych wynikająca z dyskusji podczas spotkania „Referenda dla obywateli”.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę