Referendum strajkowe w PKP Cargo

W niepewności kończą 2014 r. pracownicy największego polskiego kolejowego przewoźnika towarowego. Do 28 stycznia 2015 r. trwać będzie referendum w PKP Cargo. W poszczególnych zakładach spółki powołano komitety protestacyjne. Referendum jest konsekwencją fiaska dotychczasowych rozmów kolejarskich związków zawodowych z zarządem spółki w ramach  trwającego od końca października sporu zbiorowego – podaje Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „S”.

– Nasz zakład obejmuje bardzo duży obszar, a więc głosowanie zajmie trochę czasu. Musimy zapewnić wszystkim pracownikom możliwość wzięcia udziału w referendum – mówi Ryszard Lach, przewodniczący „Solidarności” w Śląskim Zakładzie PKP Cargo. – Powołaliśmy oddziałowe komisje referendalne. W niektórych miejscach referendum już trwa, w innych drukowane są listy obecności  i pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia głosowania – dodaje Jerzy Sośnierz, szef „Solidarności” działającej w Południowym Zakładzie PKP Cargo.

W referendum pracownicy towarowego przewoźnika kolejowego odpowiadają na 6 pytań związanych z postulatami zgłoszonymi przez związki zawodowe w ramach sporu zbiorowego z pracodawcą. – Domagamy się m.in. bonusu rocznego z okazji Święta Kolejarza w wysokości 850 zł. Tylko w tym  roku PKP Cargo wypłaciło  137,5 mln zł dywidendy. Skoro  spółka przynosi zyski, stać ją na nagrodę dla pracowników – mówi Marek Podskalny, przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP Cargo.

Mówi Jan Majder przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Gdynia:

– Zgodnie z decyzją Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego także nasza organizacja związkowa przystąpiła do organizowania referendum strajkowego. Zakończy się ono, tak jak w innych jednostkach,  28 stycznia. W naszym zakładzie pracuje 2200 pracowników, w tym 670 to członkowie NSZZ „Solidarność”. Powołanie komitetu protestacyjnego i organizacja referendum strajkowego spowodowane jest postawą pracodawcy w czasie negocjacji dotyczących sporu zbiorowego dotyczącego m.in. dodatku alokacyjnego, dodatków motywacyjnych, stawek dziennych za zakup posiłków profilaktycznych. To co głównie budzi również nasz niepokój plany reorganizacyjne firmy, które naszym zdaniem spowodują przede wszystkim likwidację miejsc pracy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę