Referendum strajkowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Trwa napięcie i niepewność w strategicznym sektorze wydobycia węgla kamiennego.  Dziś rano rozpoczęło się dwudniowe referendum, w którym pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) mają zdecydować, czy chcą rozpocząć akcję protestacyjną.

- Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno-strajkowych, mających na celu wycofanie się zarządu JSW z uchwał i decyzji, które pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych? – to pytanie na które odpowiadają górnicy.

Wyniki referendum mają być znane w środę rano. Związkowcy są przekonani, że załoga opowie się za podjęciem protestu.

W ubiegłym tygodniu zarząd JSW przedstawił publicznie plan oszczędnościowy. JSW wypowiedziała porozumienia i układy zbiorowe zawarte ze związkami zawodowymi.

Zarząd JSW chce m.in. zamrożenia płac w 2015 r., zmniejszenia deputatu węglowego oraz rezygnacji z dopłat do zwolnień lekarskich czy uzależnienia wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. „Czternastka” za 2014 r. miałaby być rozłożona na raty. Kolejne propozycje to niepodnoszenie wynagrodzeń w 2015 r. i rezygnacja z dopłat do zwolnień chorobowych – zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje wówczas 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc.

Zarząd chce też zrezygnować z przewozów pracowniczych, naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Chciałby płacić za pracę w soboty i niedziele również zgodnie z kodeksem pracy, a nie jak obecnie – z bardziej korzystnymi dla pracowników regulacjami wewnętrznymi. Zmniejszony ma zostać również deputat węglowy – z obecnych 8 ton dla wszystkich, do 4 ton dla pracowników dołowych i 2 ton dla pracujących na powierzchni.

Spór między zarządem JSW a działającymi w firmie związkami toczy się od dawna.  Związki zawodowe nie wykluczają podjęcia rozmów, ale domagają się udziału w nich przedstawicieli strony rządowej. Ich zdaniem, w pierwszej kolejności miałyby one dotyczyć kompleksowego planu naprawczego dla całej firmy, a nie jedynie kosztów pracy.

Grupa JSW to największy producent węgla koksującego w Polsce i znaczący producent w Unii Europejskiej. W jej skład wchodzi: KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Krupiński i KWK Pniówek.

Do ważniejszych spółek powiązanych należą m.in. JSW KOKS SA, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA i Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA,  Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Łącznie zatrudnia ok. 35 tys. osób, w tym 26 tys. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Jeszcze w 2011 r. grupa miała 2 mld zł zysku. Po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa kapitałowa JSW notowała 302 mln zł straty.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę