Recepta na trwający kryzys – nowe kwalifikacje i elastyczność zawodowa

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, wspólnie z wnioskodawcą projektu Combidata Poland Sp. z o.o. w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Recepta na kryzys

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, zrealizował projekt unijny „Nowe Kwalifikacje Receptą na Kryzys BIS!”.

Dzisiaj związek zawodowy to nie tylko upominanie się o słuszne prawa pracownicze, ale także porady prawne, rozbudowany system szkoleń, ekspertyzy prawnicze dające oręż w sporach z pracodawcami i rządem, a także realizowane z rozmachem projekty europejskie.

Projekt „S” i Combidata Poland cieszył się nad wyraz dużym zainteresowaniem, a o uczestnictwo w nim ubiegało się ponad 1300 potencjalnych beneficjentów. Dostał się zaś co trzeci chętny. W ramach projektu oferowane było szerokie spektrum bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia menadżerskie i techniczno – informatyczne. Celem projektu był rozwój kompetencji zawodowych i poprawa pozycji zawodowej osób pracujących z Pomorza. Chodziło głównie o kompetencje językowe i osobiste w zakresie obsługi komputera, walki ze stresem, podejmowania decyzji, organizacji pacy, zarządzania czasem, szkolenie z zakresu prowadzenia profesjonalnych wystąpień i prezentacji.

- Adresowany do pracowników projekt zakończył się sukcesem, a jego cel został osiągnięty. Wzrost kompetencji zawodowych skutkuje poprawą pozycji pracownika na rynku pracy. Warto inwestować w rozwój, a taką szansę dają unijne projekty – relacjonuje Jacek Żaczek, kierownik projektu z ramienia Combidata Poland.

Wtóruje mu Jagna Łobodzińska, kierownik Działu Programów Europejskich w ZRG NSZZ „S” i przypomina, że związek zrealizował już 17 projektów, z których skorzystała rzesza ponad 6 tys. osób. A w kolejce czekają kolejne projekty.

W tym ostatnim zawarto 450 umów z beneficjentami. I tak m.in. 230 – głównie osób powyżej 45 roku życia – uzyskało wsparcie psychologiczne i uczestniczyło w spotkaniach z doradcami zawodowymi, 150 -  uzyskało nowe lub podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, 170 uczestników odbyło szkolenie językowe na różnym poziomie kompetencji,50 –  szkolenia menadżerskie, a 80 szkolenia techniczno-informatyczne. Projekt realizowany był od kwietnia 2011 roku.  Należy podkreślić, iż dodatkowo otrzymują wsparcie psychologiczne i poradnictwo zawodowe. Dużą popularnością, co nie dziwi cieszył się kurs na prawo jazdy kategorii C oraz C+E oraz na operatorów wózków jezdniowych i programowania obrabiarek CNC i na administratora systemów komputerowych, a także język angielski, realizowany na trzech poziomach zaawansowania.

- Nie do przecenienia był mój, zakończony sukcesem, udział w projekcie i zdanie egzaminu na prawo jazdy kategorii C. Teraz zamierzam zdobyć kategorię D. Jestem spawaczem, więc marzy mi się kurs specjalistycznego spawania w nowych technologiach. Organizowane przez związek projekty to dobrze spożytkowane pieniądze – uważa Wojciech Galant, beneficjent projektu.

Dla innego uczestnika projektu Pawła Dziwosza to nie tylko okazja do podnoszenia kwalifikacji. Sprawdził się też jako aktywny jego uczestnik pozyskując wśród załogi kolejnych chętnych do uczestnictwa w związkowych projektach.

- Kurs projektowania w AUTOCAD umocnił moja zawodową pozycję. Udział w związkowym projekcie dał mi większą pewność siebie. To bardzo dobra ścieżka związku zawodowego, który poprzez program szkoleń nie tylko doskonali nasze umiejętności, ale tworzy ścieżkę wyjścia z zagrożenia bezrobociem – zauważa Dziwosz.

Zmiany, wynikające z nowych wzorców czerpanych z krajów tzw. starej Unii, wraz ze zmianami na rynku pracy oraz zagrożenie utratą pracy wymagają aktywności zawodowej, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych zawodów i umiejętności językowych. Związkowe projekty, czerpiące z funduszy unijnych to przede wszystkim droga do zawodowego sukcesu, uświadomienie sobie własnych silnych stron i wydobycia takich cech, jak kreatywność, elastyczność zawodowa, otwartość na zmiany i wzrost poczucia własnej wartości.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę