Razem bezpieczniej! Najlepiej rozwijające się organizacje związkowe nagrodzone

Organizacje związkowe w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, Federal Mogul Bimet, Alior Banku, Alma Market oraz oświatowej „S” w Gdańsku zostały nagrodzone w V edycji konkursu „Razem – bezpieczniej!”.  Uroczystość odbyła się 9 czerwca 2016 r. podczas XV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Zdjęcia: Paweł Glanert

Wyróżnione organizacje w 2015 r. wykazały się wysokim procentem uzwiązkowienia w zakładach pracy, w których działają lub pozyskaniem dużej liczby nowych członków. Co ważne, przekrój nagrodzonych komisji pokazuje, że dobrze rozwijają się zarówno mniejsze, jak i duże organizacje; te działające już wiele lat i te, które powstały dopiero kilka miesięcy wcześniej. To już piąta edycja konkursu, którego celem jest zmobilizowanie wszystkich członków „S” w Regionie Gdańskim do działań na rzecz rozwoju Związku.

Laureaci konkursu „Razem – bezpieczniej!” za 2015 rok:

Organizacja wykazująca wysoki poziom uzwiązkowienia

Nagroda: OZ NSZZ „S” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (87 członków Związku, 44 proc. uzwiązkowienia, osiągnięte w pierwszym roku działalności)

Organizacja, która pozyskała najwięcej członków Związku w 2015 roku

Nagroda: OM NSZZ „S” Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego (74 nowych członków Związku)

Nagroda: OM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku (70 nowych członków Związku)

Wyróżnienie: OZ NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet SA w Gdańsku (36 nowych członków Związku)

Nowo powstała organizacja związkowa w 2015 roku

Nagroda: Organizacja Podzakładowa NSZZ „S” w Alior Banku SA w Gdańsku (data powstania: 22.01.2015 r., 207 członków Związku)

Wyróżnienie: OZ NSZZ „S” w Alma Market SA (data powstania: 14.05.2015 r., 106 członków Związku)

A jak osiągnąć sukces w rozwoju Związku? Oto kilka podpowiedzi od przedstawicieli organizacji wyróżnionych w konkursie „Razem – bezpieczniej!”.

Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku:

Do naszej organizacji przyciąga m.in. bogata i zróżnicowana oferta, możliwa także dzięki współpracy z Regionem Gdańskim. To m.in. ochrona prawna, pomoc prawna, informacje, szkolenia. Prowadzimy działalność, która jednoczy ludzi – spotkania integracyjne, wyjazdy i seminaria zagraniczne, zabawy dla dzieci. Dzięki temu nasi członkowie dobrze się czują w naszym gronie, nie tylko nie odchodzą, ale jeszcze namawiają innych. Działalność trochę utrudnia nam duży ruch kadrowy w szkołach, ale staramy się, aby koła w poszczególnych szkołach przejmowały nauczycieli zmieniających placówkę. Wciąż mamy potencjał rozwojowy, bo istnieją szkoły lub zespoły szkół, w których nie ma koła „S” lub do Związku należy tylko jedna osoba. Jako komisja międzyzakładowa uświadamiamy przewodniczących kół, że na nich także spoczywa duża odpowiedzialność za rozwój Związku. To oni są pierwszą twarzą „S” dla pracowników w danej placówce oświatowej, od ich postawy, relacji z dyrekcją, rozmów z pracownikami, wiele zależy. Przecież są koła, które liczą nawet osiemdziesiąt członków, czyli są porównywalne z niektórymi organizacjami zakładowymi w innych branżach. Dlatego namawiamy wszystkich przewodniczących kół, aby korzystali ze szkoleń z rozwoju Związku – i nie tylko – oferowanych przez Region Gdański.

Paweł Dziwosz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet SA w Gdańsku:

Aby pozyskać nowych członków Związku, przede wszystkim trzeba wyjść do pracowników, rozmawiać z nimi. To może zapewnić tylko bezpośredni kontakt na poziomie zakładu pracy, dlatego jako przewodniczący komisji nie siedzę za biurkiem, tylko spotykam się z ludźmi. Oczywiście trzeba być również przygotowanym i merytorycznym, móc się wykazać czymś konkretnym, nawet jeśli to jest pozornie nieduża sprawa. Nam udaje się co roku wywalczyć kilkuprocentowe podwyżki wynagrodzeń. Załoga w firmie powinna widzieć efekty działalności Związku. Trzeba też przekonywać pracowników, że pracodawca będzie czuł respekt tylko przed silną, czyli dużą organizacją związkową. Wreszcie sami związkowcy muszą się cały szkolić. Dlatego wszyscy członkowie naszych komisji – zarówno zakładowej, jak i rewizyjnej – przeszli niedawno szkolenia z rozwoju Związku. Wyszliśmy zmotywowani i od razu pojawiły się efekty – szybko pozyskaliśmy dziesięciu nowych członków Związku.

Michał Simon, przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet SA w Gdańsku:

Związek nie może działać tylko po cichu, w kuluarach. Trzeba informować o swojej działalności, o swoich sukcesach. Trzeba też informować pracowników, jakie mają prawa, dlaczego warto należeć do organizacji zakładowej. Dotyczy to zwłaszcza nowych i młodych pracowników, którzy często nie są świadomi swoich praw.

Zobacz całą relację z XV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

Zobacz stanowiska przyjęte przez XV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę