Raport MKZZ: w Polsce regularnie narusza się prawa pracownicze

Prawa pracownicze w Polsce są regularnie łamane. Pod tym względem jesteśmy jednym z najgorszych krajów w Europie. Tak wynika z raportu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC), który stawia nas na równi z m.in. z Bułgarią czy Rumunią – podaje portal Wirtualna Polska.

Polska otrzymała zaledwie notę 3 w skali 1–5,5 (im wyższa nota tym niższa ochrona pracowników). Taka ocena oznacza, że dochodzi u nas „do regularnego naruszania praw pracowniczych, a istniejące prawo umożliwia ich naruszanie. Rząd lub firmy działają na rzecz ograniczania praw pracowników”.

Taką samą ocenę ITUC przyznało jeszcze czterem krajom: Bułgarii, Rumunii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Polska wypada słabo na tle najbliższych sąsiadów. Ochrona praw pracowników lepiej funkcjonuje m.in. w Czechach, krajach bałkańskich (w tym także tych nie należących do UE!) czy na Węgrzech, które otrzymały notę 2.

Z najlepszą sytuacją dla pracowników mamy do czynienia w krajach skandynawskich oraz w Europie Zachodniej. Do liderów dołączyły także niektóre państwa byłego bloku wschodniego: Litwa, Estonia i Słowacja. Najgorzej jest z kolei na Białorusi, Ukrainie, Grecji, którym przyznano notę 5.

W okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. ITUC badał poszczególne państwa pod względem przestrzegania i ochrony podstawowych praw pracowniczych. Pod uwagę były brane przede wszystkim: prawo do zrzeszania się, prawo do udziału lub nawoływania do strajku czy negocjacji zbiorowych.

Okazuje się, że w skali świata właśnie prawo do strajków było najczęściej łamanym uprawnieniem pracowników w ciągu ostatniego roku. W 87 krajach nie przestrzegano prawa do udziału w nich, a w ponad 60 do nawoływania do strajków. W 70 państwach naruszone było też prawo do wstępowania i tworzenia związków zawodowych. W co najmniej 50 krajach łamano natomiast prawo do negocjacji zbiorowych między pracownikami i pracodawcami oraz prawo do wyboru formy strajku. W 35 państwach zdarzyły się przypadki aresztowań osób walczących o prawa pracownicze, a w 9 zanotowano ich zaginięcia lub morderstwa.

Czytaj więcej: Wirtualna Polska o raporcie ITUC

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę