Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

– Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:

„Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon” – zaczyna święty Mateusz opowieść o mędrcach ze Wschodu, którzy stali się świadkami Narodzenia Pańskiego.

Jak trudno się żyje w dzisiejszym świecie, pełnym nieautentycznych mitów, fałszywych uniesień, braku odwagi, braku kompetencji, w świecie lęku przed odpowiedzialnością.

Wierzymy, że ten świat można i należy zmienić.

Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam uwierzyć, że świat, o którym marzymy – świat ludzi wspierających i szanujących się nawzajem, świat miłości, radości, pojednania jest realny i osiągalny.

Niech Święta Bożego Narodzenia pozwolą nam zagłębić się w sobie, nie tylko w tym co było, ale przede wszystkim w tym, do czego zmierzamy, w tym, co może się stać.

Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę