Radmor Gdynia: nie chca podziału na spółki

– Życzę, aby nowy rok nie był dla naszej firmy gorszy niż rok poprzedni. A wszystko wskazuje na to, że będzie lepszy – powiedział Andrzej Synowiecki, prezes zarządu firmy, na początku spotkania wyborczego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Radmorze SA, które odbyło się 16 stycznia w siedzibie spółki.

Prezes Synowiecki przedstawił plany firmy na 2014 rok, które rysują się optymistycznie w związku z wygraniem konkursu na opracowanie radiostacji nowej generacji. W dalszej perspektywie, jeśli opracowany produkt zadowoli zleceniodawcę, zostanie w Radmorze uruchomiona jego produkcja.
W dyskusji nad przyszłością firmy związkowcy wyrażali swoje zaniepokojenie w związku z planami wydzielania z przedsiębiorstwa kolejnych spółek. Tym bardziej że z doświadczenia innych przedsiębiorstw wynika, że taki podział nie przynosi pozytywnych efektów. Potwierdził to obecny na spotkaniu Andrzej Janzen, szef „Solidarności” Stoczni Remontowej „Nauta”, gdzie wydzielone spółki zaczęły popadać w kłopoty.

W konsekwencji związkowcy przyjęli uchwałę, w której zobowiązali nowo wybraną komisję do przeprowadzenia referendum wśród załogi dotyczącego ewentualnego podziału firmy na spółki. Gośćmi spotkania wyborczego byli przewodniczący gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla i przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego Stanisław Głowacki. Po części oficjalnej związkowcy zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Międzyzakładowej z działalności organizacji w minionej kadencji oraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.

Oprócz typowej działalności związkowej, takiej jak obrona pracowników i prowadzenie negocjacji z pracodawcą na temat warunków pracy i płacy, „Solidarność” w Radmorze znana jest ze swojej działalności socjalnej. Co roku organizowane są wycieczki, w tym jedna zagraniczna, pielgrzymki, a także gimnastyka dla pań. Związkowcy biorą również aktywny udział we wszystkich akcjach organizowanych przez struktury regionalne, branżowe i krajowe Związku. Podczas wyborów, które z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nadzorował Jerzy Protasewicz, wybrano władze organizacji związkowej na nową kadencję. Na przewodniczącego KM ponownie został wybrany Edward Zbucki.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę