Rada Sekcji Oświaty o sytuacji w szkołach

Ponad 300 tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w województwie pomorskim. Jest to pierwszy rok wdrażania reformy oświaty.

12 września 2017 r. Rada Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” omawiała problemy związane z wprowadzaniem reformy edukacji w szkołach, dokonała oceny proponowanych zmian w zakresie finansowania oświaty, a zwłaszcza – wynagradzania nauczycieli.

Zdjęcia: Barbara Ellwart

– Mądre państwo powinno dbać o swą przyszłość, która wykuwa się, oprócz rodzin, także w szkołach i uczelniach – powiedział przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Książek, dodając, że problem płac należy obecnie do podstawowych wyzwań w oświacie. Uczestnicy Rady zwracali uwagę na to, że teraz, kiedy w szkołach wprowadza się duże zmiany organizacyjne, programowe nie można zgodzić się na dramatyczną sytuację nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkolnej. Podkreślali, że z niepokojem odbierane są często sprzeczne i zbyt ogólne informacje na temat podwyżek płac w szkolnictwie. Dyskutowano także na temat możliwości zorganizowania akcji protestacyjnej.

Gościem Rady Sekcji była wicekurator Małgorzata Bielang, która mówiła o pracy pomorskich szkół w minionym roku szkolnym. Wśród wniosków pojawiły się uwagi na temat różnych nieprawidłowości występujących w szkołach.

O nowych przepisach obowiązujących w szkolnictwie, na przykład dotyczących czasu pracy informował prawnik Tomasz Gryczan. Najwięcej pytań i wątpliwości wywołało zagadnienie godzin pracy nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli wspomagających, których czas pracy – w świetle nowych aktów prawnych – zależy od rodzaju wykonywanych przez nich zajęć. Ponieważ przepisy – jak stwierdzono – są zbyt ogólne, dlatego zdecydowano, że Sekcja skieruje do Kuratorium Oświaty pismo z prośbą o doprecyzowanie zagadnienia godzin pracy tej grupy nauczycieli.

Podczas posiedzenia Rady mówiono także o pomocy dla poszkodowanych w wyniku sierpniowej wichury.

Wszyscy uczestnicy Rady Sekcji otrzymali nowy numer Biuletynu SOiW Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz pięknie wydany Informator Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Z okazji 15 edycji Funduszu, darczyńcom wręczono specjalne podziękowania.

Następne posiedzenie Rady Sekcji odbędzie się 6-7 października w Jastrzębiej Górze.

Barbara Ellwart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę