Rada Ochrony Pracy na wyjeździe w Gdyni

15 i 16 maja br. w Gdyni odbywa się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym m.in. przyjęte zostanie stanowisko w sprawie współdziałania w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy w celu zapewnienia realizacji zadań pracodawcy wynikających z kodeksu pracy. Drugim tematem jest sfera prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Na agendzie ROP jest też problematyka stresu w miejscu pracy – ocena i zapobieganie. Systemy organizacji pracy a stres psychofizyczny zostały opracowane w materiałach przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Członkowie rady zaopiniują też wniosków Głównego Inspektora Pracy w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach i w Olsztynie w związku ze złożoną przez nich rezygnacją z zajmowanego stanowiska.
16 maja od godz. 9 członkowie Rady spotkają z przedstawicielami Zarządu Portu Gdynia oraz przyjrzą się pracy pracowników portowych.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Pracom rady przewodzi poseł Janusz Śniadek. Tworzy ją 30 parlamentarzystów i naukowców m.in. z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz członków klubów i lóż pracodawców.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę