Rada Dialogu Społecznego – Komisja Krajowa zaakceptowała projekt ustawy

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” na nadzwyczajnym posiedzeniu 26 marca w Warszawie ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przyjęty przez rząd, organizacje pracowników i pracodawców podczas spotkania 20–21 marca. Wszystkie strony rozmów mają dwa tygodnie na przedstawienie swojego ostatecznego stanowiska ws. projektu.

Co zmieni powołanie Rady Dialogu Społecznego w miejsce Komisji Trójstronnej oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w miejsce dotychczasowych Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego? Czy nowa instytucja będzie miała szersze kompetencje i czy będą one bardziej symetrycznie rozłożone pomiędzy stronę rządową i społeczną? Można się o tym przekonać zapoznając się z projektem ustawy o nowych instytucjach dialogu społecznego.

Zobacz projekt ustawy

Czytaj więcej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę