Rada Dialogu Społecznego zajmie się m.in. zmianami w prawie pracy

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna pracodawcy i związki zawodowe będą prowadzić rozmowy w sprawie zmiany limitów zatrudnienia tymczasowego.

Pracodawcy zaproponowali, aby układ zbiorowy pracy mógł je wydłużać do maksymalnie 24 miesięcy. Oznaczałoby to, że na podstawie postanowienia układowego pracownik tymczasowy mógłby być skierowany do tego samego pracodawcy przez okres dwóch lat, a nie – jak obecnie – maksymalnie 18 miesięcy (w kolejnych trzech latach).

Na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego związkowe centrale wyraziły wolę dyskusji.

– Każde rozwiązanie, którego celem jest promowanie zawierania układów zbiorowych, zasługuje na rozważenie. Zwróciliśmy jednak uwagę, że w takiej sytuacji pracownicy tymczasowi powinni być uwzględniani przy ustaleniu liczebności załogi, od której zależy m.in. powoływanie służby bhp oraz europejskich rad zakładowych – tłumaczy w Gazecie Sławomir Adamczyk, kierownik działu branżowo-konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Skoro wewnątrzzakładowy akt (układ zbiorowy) np. regulowałby kwestie związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych, to osoby te – teraz traktowane najczęściej jako zatrudnieni z zewnątrz (pracownicy agencji świadczący jedynie usługi na rzecz pracodawcy) – stawałyby się w pewnym sensie członkami załogi.

Powinni być więc uwzględniani przy ustalaniu dla przykładu służb bhp, które musi utworzyć firma, która zatrudnia więcej niż 100 pracowników.

Oznaczałoby to wstępną zgodę, czy początek dialogu, nad wprowadzeniem klauzul derogacyjnych do prawa pracy w jego zbiorowej wykładni, czyli norm prawnych, uchylająca odpowiedni przepis, stosowanych w celu uniknięcia sprzeczności lub kolizji w prawie.

Chodziłoby to o zsynchronizowanie norm kodeksowych i układów zbiorowych pracy. Oby tylko furtka ta nie została otwarta nazbyt szeroko.

Przypomnijmy, że istnieje zapis kodeksu pracy zakazujący pracy w niedziele. Dopuszcza jednak wyjątki. A przecież zgodnie z art. Art. 15110 kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Z tym, że praca w niedziele była dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac „koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności”. Jak to się miało do rzeczywistości wiedzą ci, którzy np. szli na zakupy w niedziele.

Celem wprowadzenia klauzul byłoby upowszechnienie zawierania układów zbiorowych pracy

W trakcie posiedzenia zespołu RDS partnerzy społeczni omawiali także harmonogram jego prac.   Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wskazywali m.in. na konieczność zmian w zakresie diet w zagranicznej podróży służbowej. Tak, aby jej wysokość była dostosowana do realnych wydatków, jakie wydelegowany pracownik ponosi w czasie pobytu w danym kraju.

W najbliższym czasie RDS najpewniej zajmie się efektami prac komisji kodyfikacyjnej prawa pracy. W połowie marca br. ma ona przedstawić projekty indywidualnego i zbiorowego kodeksu pracy.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę