Rada Dialogu Społecznego powołała zespół ds. branży spożywczej

Powstał Trójstronny zespół ds. branży spożywczej, którego celem będzie prowadzenia sektorowego dialogu społecznego w branży spożywczej i rozwiązywana problemów tej branży. Nowy podmiot został powołany uchwałą Rady nr 22 w dniu 19 stycznia 2017 r. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. reprezentujący NSZZ „Solidarność” przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, sekretarz Rady Dialogu Społecznego Mateusz Szymański oraz Zbigniew Sikorski, wiceprzewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, który uzasadnił wniosek o powołanie zespołu. Stronę rządową reprezentowała Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

IMG_9047

IMG_9048

Inicjatorem instytucjonalizacji dialogu społecznego w branży spożywczej był w lutym 2016 r. na forum Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” Zbigniew Sikorski, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy i jednocześnie przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ „S” Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych. Strona związkowa zgłosiła ten pomysł na forum Rady Dialogu Społecznego w grudniu 2016 r., jednak wówczas na powołanie zespołu nie zgodziła się strona rządowa.

„Solidarność” uzasadnia konieczność podjęcia działań zmierzających do zniwelowania niekorzystnych zjawisk hamujących rozwój sektora spożywczego w Polsce, w którym zatrudnionych jest ponad 400 tys. pracowników, nie licząc dodatkowych miejsc pracy w rolnictwie i przetwórstwie. Branża należy do najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki, a dodatkowo pozytywnie oddziałuje na takie sektory jak rolnictwo, handel i usługi. Dialog trójstronny jawi się jako najlepsza forma współpracy na rzecz rozwoju tego sektora.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę