Rada Dialogu Społecznego o reformach w ochronie zdrowia

Odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poświęcone przede wszystkim reformie systemu ochrony zdrowia, a w tym sieć szpitali, finansowanie opieki zdrowotnej, wynagrodzenia pracowników. Związki zawodowe i pracodawcy ocenili projekt reformy za niespójny i nie dający większych szans na powodzenie, w znacznym stopniu z powodu środków finansowych oraz wskazania spójnego celu zmian.

Przewodnicząca Rady Henryka Bochniarz zaznaczyła, że debata o zdrowiu jest to przykład aktywności Rady jeszcze na etapie tworzenia reformy w systemie, w tym wypadku ochrony zdrowia.

Na wstępie, Wojciech Warski z BCC, przewodniczący zespołu ekspertów partnerów społecznych, przedstawił ich wspólne stanowisko. Mówił, że całość reform jest źle przygotowana systemowo, brak spójności ustaw. Ograniczenia dla sektora prywatnego są zaś sprzeczne z interesem publicznym.

„Projekt reform ma charakter zarządczy i z medycyną ma niewiele wspólnego, w którym mamy permanentną zmianą sytuacji, brak środków i wizji, do czego zmiany mają prowadzić” – powiedział. Dodał, że projekt jest ponadresortowy, a przede wszystkim związany resortem finansów. Tymczasem ze względu na brak większego finansowania ochrony zdrowia, partnerzy nie widzą większych szans na powodzenie reformy.

W ich opinii, być może, rozwiązaniem byłoby wprowadzenie programów pilotażowych, a nie ściganie się z czasem.

Partnerzy zaznaczyli problem związany ze wzrostem płac, co jest stymulowane przez rząd. Przy takich samych, jak dotąd, środkach z budżetu na ochronę z zdrowia, pokazuje to, że na samą opiekę medyczną już w tym roku będzie mniej pieniędzy.

Mówiąc o finansowaniu ryczałtowym szpitali, partnerzy wyrazili obawy o pogorszenie jakości opieki medycznej. Brakuje wskazania jej efektywności po zmianach, wskazania kryteriów jakości.

Zaznaczyli też, że w samym dialogu branżowym o zdrowiu brakuje zaangażowania ze strony ministerstwa zdrowia, nie zapadają tam żadne wiążące decyzje od dłuższego czasu. Stąd potrzebna zajęcia się tą problematyką przez specjalny zespół RDS.

RDS przyjęła też szereg uchwał m.in. dotyczących braku kierowców zawodowych, powołania kolejnych zespołów branżowych. W drugiej części posiedzenia Rady ma wziąć udział premier Beata Szydło.

Anna Grabowska

Źródło: Dział Informacji KK

Download PDF
Powrót Drukuj stronę