Rada Dialogu Społecznego jeszcze w tej kadencji parlamentu?

W roku wyborczym najpewniej zostanie przygotowana ustawa powołująca nową instytucję dialogu społecznego, czyli Radę Dialogu Społecznego. W czwartek jej założenia omówi „Krajówka” naszego Związku.

W utworzenie Rady Dialogu Społecznego włączył się ubiegający się o reelekcję  prezydent Bronisław Komorowski, który był gospodarzem środowemu spotkaniu związkowców, pracodawców i przedstawicieli rządu.

Zespół przygotowujący zmiany w zasadach dialogu społecznego  zakończył już prace nad projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Rada ta ma zastąpić dotychczasową Komisję Trójstronną i być niezależna od rządu. Jej szefowie mają zmieniać się rotacyjnie.

Przypomnijmy, że NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ zawiesiły prace w Komisji Trójstronnej w czerwcu 2013 r., uznając, że dialog jest pozorowany, a rząd lekceważy pracownicze postulaty.  Spotkania Komisji odbywają się więc bez udziału strony związkowej.

- Ze swej strony zadeklarowałem to, że jeżeli ustawa będzie zaakceptowana w układzie trójstronnym, to wspólnym wysiłkiem, także i prezydenta, będziemy oddziaływali na parlament, by w trybie jak najpilniejszym przeprowadził proces legislacyjny, szukając możliwości, aby ustawa weszła jak najszybciej w życie, jeszcze przed zakończeniem kadencji parlamentu – dodał Bronisław Komorowski i przyznał, że są jeszcze wątpliwości, które mają być w najbliższych dniach „ucierane”.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział już „powrót do stołu trójstronnego ma ogromne znaczenie dla sytuacji społeczno-ekonomicznej, społeczno-gospodarczej w Polsce”.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim związki zawodowe, pracodawcy oraz strona rządowa przeanalizowały dotychczasowy przebieg negocjacji. W przygotowanych wspólnie rozwiązaniach jest zapis o niezależności Rady, corocznej rotacji na stanowisku przewodniczącego – funkcję tę miałaby pełnić na przemian osoba wskazana przez każdą ze stron dialogu – pracodawców, związki i rząd. Rada miałaby też mieć prawo do przedkładania własnych projektów aktów prawnych, wraz z zobowiązaniem rządu do ich rozpatrzenia, możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o interpretację przepisów, dysponować własnym budżetem i przeznaczać go m.in. na bieżącą działalność związaną z realizacją dialogu, opinie eksperckie, koordynację prac.

W pracach nad projektem ze strony związkowej uczestniczyły NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a ze strony pracodawców Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.

Teraz wypowie się „Krajówka”. W związku z zakończeniem rozmów na temat nowej formuły dialogu społecznego i konieczności podjęcia decyzji co do dalszych kroków w tej sprawie  nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” odbędzie się  w Warszawie 26 marca br.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę