Rada Dialogu Społecznego coraz bliżej

Sejmu przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi obecną Komisję Trójstronną. – To wielki dzień dla dialogu społecznego w Polsce – podkreśla Piotr Duda, szef „Solidarności”.

Za przyjęciem ustawy głosowało 425 posłów, przeciw było trzech a jeden wstrzymał się od głosu. W czerwcu 2013 r. „Solidarność” razem z OPZZ i Forum ZZ zawiesiły swój udział w pracach Komisji Trójstronnej. Nie  jestem PR-wcem premiera, żebym udawał, że toczy się jakikolwiek dialog tłumaczył wtedy Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. Jako związki zawodowe nie mamy zamiaru dłużej legitymizować tego dialogu społecznego, którego faktycznie nie ma, jest on tylko pozorowany.

Kilka miesięcy po zerwaniu rozmów, związkowcy przedstawili na spotkaniu z prezydentem Komorowskim swój projekt zastąpienia Komisji Trójstronnej Radą Dialogu Społecznego. Własny projekt przedstawili później pracodawcy, a następnie wspólny zespół wypracował projekt, który został przedstawiony rządowi. Obecny kształt ustawy jest wynikiem porozumienia wszystkich stron.

– Najskuteczniejszą drogą do rozwiązywania trudnych problemów społecznych i gospodarczych jest prawdziwy i partnerski dialog społeczny podkreśla szef Związku Nowa Rada Dialogu Społecznego daje większe uprawnienia partnerom społecznym i daje szanse na nowe otwarcie. To wielki dzień dla dialogu społecznego w Polsce.

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę