Przywróceni do pracy

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu wydał wyrok o przywróceniu do pracy bezprawnie zwolnionego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Cuiavia OSM w Inowrocławiu Hieronima Stachela. W obronę Hieronima Stachela i innych szykanowanych związkowców włączyła się m.in. Sekcja Krajowa Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” i Region Bydgoski Związku.

Gdańsk, 14.10.2013 r.

PODZIĘKOWANIE

Sekcja Krajowa Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli z całego kraju, których determinacja i konsekwencja w walce o prawdę  doprowadziła do sprawiedliwego wyroku przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu w dniu 10.10.2013 r.

W tym dniu w kompletnie zatłoczonej sali rozpraw w Sądzie w obecności działaczy NSZZ „Solidarność” z Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” , Sekcji Krajowej Przemysłu Spirytusowego NSZZ „Solidarność”, Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z Członkami Prezydium na czele, KZ NSZZ „Solidarność” Cuiavia OSM z Inowrocławia oraz innymi ludźmi został przywrócony do pracy bezprawnie zwolniony przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Cuiavia OSM w Inowrocławiu  Hieronim Stachel. Wielokrotnie szykanowany i zwalniany przez Zarząd Cuiavia OSM w Inowrocławiu usłyszał sprawiedliwy wyrok przywracający po wielu miesiącach do pracy w Spółdzielni Mleczarskiej. Wierzymy, że pozostali szykanowani przez Zarząd Spółdzielni działacze i członkowie NSZZ „Solidarność” z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Cuiavia w Inowrocławiu również dostaną należne im zadośćuczynienie.

W imieniu Sekcji Krajowej

Zbigniew Sikorski
Przewodniczący Sekcji Krajowej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę