Przyszłość przemysłu morskiego w edukacji. Czy jest dla niej szansa?

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej w środę 6 marca br. od godz. 12 odbędzie się „Forum kadr przyszłości dla przemysłu morskiego”.

Tematy spotkania to potrzeby rynku pracy w perspektywie długoterminowej, zmiany w szkolnictwie branżowym szansą dla przedsiębiorców, współpraca ze szkołami w praktyce gospodarki morskiej, branża stoczniowa i jej potrzeby.

Wśród gości byli reprezentanci tzw. otoczenia biznesowego. Wiceprezes Zarządu Stoczni Gdańsk S.A. Adam Krzemiński mówił np. o konieczności kształcenia nowego typu pracownika, według potrzeb jakie dla okrętownictwa niesie tzw. czwarta rewolucja przemysłowa (4.0), czyli obeznanego z innowacjami, potrafiącego szybko i profesjonalnie się przekwalifikowywać. Do tego zaś niezbędne jest odpowiednie szkolnictwo.  

Wzrost wymiany handlowej, której gros odbywa się drogą morską, i tym samym zapotrzebowania na nowe statki, tworzy szansę by i Polska włączyła się do ich budowy. Europa dominuje w statkach o wysokiej wartości dodanej, w statkach pasażerskich i badawczych. Jednak to kraje Dalekiego Wschodu dysponują olbrzymim potencjałem technologii i ludzi, konkurując niższymi cenami budowy statków. Rywalizacja z takim potencjałem jest trudna. Dlatego warto bronić naszego potencjału w umiejętności tworzenia wysokiej jakości jednostek pływających. Do tego jednak konieczna jest realna i stabilna polityka wobec przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę