Przymusowo na nietypowych formach zatrudnienia

Aż dla 92,5 proc. osób deklarujących wykonywanie pracy głównej w ramach umów cywilnoprawnych była to jedyna praca świadczona przez nich w tym czasie – wynika z danych GUS za 2014 r. Większość, bo aż 80,2 proc. osób pracujących w pracy głównej na umowach cywilnoprawnych pracowała w takiej formie nie z własnego wyboru. Największą grupę stanowili pracujący na umowę-zlecenie – 84,3 proc. Wśród osób pracujących w oparciu o pozostałe umowy cywilnoprawne odsetek ten był znacząco niższy, ale i tak wysoki – 65,4 proc.

Jeśli chodzi o samozatrudnionych, w przypadku 51,3 proc. osób z tej grupy to pracodawca uzależnił powierzenie pracy od założenia przez nich działalności gospodarczej, natomiast pozostałe 48,7 proc. osób podjęło decyzję o takiej formie wykonywania pracy samodzielnie (pracodawca nie żądał od nich założenia działalności gospodarczej lub było to dla nich korzystniejsze niż inna forma zatrudnienia).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę