Przyjazny pracodawca z Gdyni

Wśród 22 laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” znalazły się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, PEC „EMPEC” w Ustce i COFELY EC Słupsk.  W konkursie brane jest pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie.   

- Dzisiaj zbyt często spotyka się przedsiębiorstwa, w których działalność związkowa jest utrudniania. W naszym gdyńskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sytuacja jest inna. Zarząd spółki podchodzi do działalności związkowej ze zrozumieniem, a my widzimy w nim partnera w sprawach pracowniczych. Mamy układ zbiorowy pracy, w komisjach np. do spraw bhp są przedstawiciele związku. Spośród sześciu Społecznych Inspektorów Pracy wszyscy wywodzą się z „Solidarności”ocenia Krzysztof Prokopiuk, przewodniczący KZ NSZZ „S” w spółce PWiK w Gdyni.

Laureaci
1.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
2.  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
3.  Szkoła Podstawowa nr 30 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi
4.  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie
5.  PEC „EMPEC” Sp. z o.o. w Ustce
6.  COFELY EC Słupsk Spółka z o.o.
7.  LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
8.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
9.  Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku
10. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
11. Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
12. Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku
13. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
14. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Oddział I Tychy
15. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
16. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu
17. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach
18. Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Mysłowicach
19. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu
20. Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
22. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”.

Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę