Przyjaźni Pracodawcy z Gdyni, Ustki i Słupska

Wśród 22 laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” znalazły się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w GdyniPEC „EMPEC” w Ustce i COFELY EC Słupsk. W konkursie brane jest pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie i partnerstwo ze związkami zawodowymi. We wtorek 21 marca br. wręczono w Pałacu Prezydenckim 22 zakładom pracy certyfikaty Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

pracodawca_przyjazny

Przestrzeganie zasad i przepisów prawa pracy przez pracodawcę, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz partnerstwo z organizacjami związkowymi to – zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, zasadnicze elementy stanowiące podbudowę dobrze funkcjonującej społecznej gospodarki rynkowej.

- Dzisiaj zbyt często spotyka się przedsiębiorstwa w których działalność związkowa jest utrudniania. W gdyńskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sytuacja jest inna. Zarząd spółki podchodzi do działalności związkowej ze zrozumieniem, a my widzimy w nim partnera w sprawach pracowniczych. Mamy układ zbiorowy pracy, w komisjach np. do spraw bhp są przedstawiciele związku. Spośród sześciu Społecznych Inspektorów Pracy wszyscy wywodzą się z „Solidarności” – ocenił w rozmowie z nami Krzysztof Prokopiuk, przewodniczący KZ NSZZ „S” w spółce PWiK w Gdyni, którego w styczniu poinformowaliśmy, iż jego zakład jest wśród nagrodzonych.  

Z kolei podczas ceremonii wręczenia certyfikatów Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” podkreślił, że konkurs jest o tyle niezwykły, że to pracownicy, a nie wyłonione w różny sposób gremia nominują do nagrody.  Piotr Duda przypomniał,  że pierwsze certyfikaty wręczał prezydent Lech Kaczyński, który objął konkurs patronatem w czasie kryzysu gospodarczego, gdy wraz z próbą ograniczenia kosztów za wszelką cenę rodził się prekariat.

Wyróżnione firmy wyróżniają się zawartym układem zbiorowym pracy, zatrudnianiem pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowaniem w zakładach rad pracowników, szacunkiem dla praw pracowników i prowadzeniem dialogu społecznego wewnątrz zakładu. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia.

O wyborze laureatów decyduje Komisja Certyfikacyjna,

Laureaci 
1.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
2.  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
3.  Szkoła Podstawowa nr 30 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi
4.  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie
5.  PEC „EMPEC” Sp. z o.o. w Ustce
6.  COFELY EC Słupsk Spółka z o.o.
7.  LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
8.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
9.  Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku
10. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
11. Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
12. Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku
13. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
14. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Oddział I Tychy
15. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
16. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu
17. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach
18. Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Mysłowicach
19. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu
20. Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
22. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach

ASG

Zdjęcie: M. Żegliński
Download PDF
Powrót Drukuj stronę