Przeżyć za 546 zł

– Zapłacić czynsz za mieszkanie, rachunki za prąd i gaz, kupić jedzenie i potrzebne lekarstwa na to wszystko – zdaniem obecnego rządu – Polakowi wystarczy 546 zł, tyle właśnie wynosić będzie od października próg uprawniający do otrzymania pomocy społecznej. Jak za to przeżyć, Panie premierze!

Od października wzrastają progi dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Niestety ich wzrost nie poprawi znacząco sytuacji najuboższych.

Rząd 17 lipca przyjął projekt rozporządzenia podnoszący kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania pomocy społecznej. Od 1 października 2012 r. do otrzymania pomocy społecznej będzie uprawniał dochód nie przekraczający wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł) na osobę w rodzinie. W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na poziomie 542 zł (aktualnie 477 zł). Podczas dyskusji w Trójstronnej Komisji ds. S-G związki zawodowe proponowały, aby progi zostały podniesione odpowiednio do 483 zł i 619 zł.

Zdaniem Zbigniewa Kruszyńskiego szczególnie w przypadku osoby samotnej kryterium dochodowe zostało znacząco zaniżone. I to nie tylko w stosunku do związkowych propozycji, ale przede wszystkim do wyliczeń Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

– Nasze propozycje uwzględniały postępujący wzrost kosztów utrzymania – mówi Zbigniew Kruszyński, kierownik Biura Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidarność”. Trzeba pamiętać, że Instytut Pracy i Spraw Socjalnych badając próg interwencji socjalnej opierał się na cenach z 2010 r. – Taką niefortunną metodologię określa ustawa o pomocy społecznej – tłumaczy Kruszyński. Jego zdaniem obecny sposób wyliczania progu interwencji socjalnej oraz rzadkie weryfikacje progów uprawniających do pomocy społecznej powodują, że pomoc jest nieskuteczna. – Kolejna waloryzacja progów planowana jest dopiero na 2015 r. Już w 2014 r. może się okazać, że z pomocy społecznej nie mogą skorzystać osoby żyjące na poziomie minimum egzystencji – dodaje Kruszyński.

Rozporządzenie podwyższającego progi dochodowe uprawniające do pomocy społecznej ma wejść w życie 1 października 2012 r. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co trzy lata. Przypominamy, że od 2006 roku progi pozostają na tym samym poziomie, ponieważ rząd w 2009 roku nie przeprowadził ich weryfikacji.

Dział Informacji KK

 

Komentarz

Polska to taki dziwny kraj, który raz jest bardzo biedny, a raz już dogania pod względem bogactwa Europę. Biedni jesteśmy, gdy ustalana jest płaca minimalna, gdy podnoszone są progi uprawniające do korzystania z pomocy społecznej, gdy potrzebne są lekarstwa dla chorych na raka, wtedy rząd bezradnie ręce i pyta „skąd na to wszystko wziąć?”. Takich dylematów rządzący nie mają, gdy ustalają pensje w rządowych agencjach i spółkach. Wtedy słyszymy, że fachowcom musimy płacić, bo przecież takie są standardy europejskie, bo przecież podkupi ich sektor prywatny. Myślę, że naszemu państwu opłacałoby się jeszcze dopłacić, aby ktoś chciał zatrudnić tych wszystkich pseudofachowców, pociotków PSL-u i PO.

Małgorzata Kuźma

Download PDF
Powrót Drukuj stronę