Przewodniczący „S” w gdańskim Muzeum Archeologicznym poleca wystawę na sopockim Grodzisku

Historia pierwszych Piastów

– Jeszcze nigdy tak duży zbiór wczesnośredniowiecznych artefaktów z Ostrowa Lednickiego nie był prezentowany na Pomorzu. Aż 87 cennych eksponatów – między innymi przedmioty sakralne, inkrustowane strzemiona, miecze, włócznie i topory – znajdą się na wystawie na Grodzisku w Sopocie. Dla mieszkańców Trójmiasta to wyjątkowa okazja, gdyż będą mogli zobaczyć materialne ślady historii pierwszych Piastów – mówi Adam Kamrowski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Nową wystawę zatytułowano: „Ostrów Lednicki – kulturowe dziedzictwo Europy”. Bowiem Ostrów Lednicki jest jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski. Na tej niewielkiej (7,5 hektara) wyspie nieopodal Gniezna odkryto tajemnice dotyczące narodzin polskiej państwowości. To najprawdopodobniej tam ochrzczono Mieszka I.

Ostrow Lednicki - ogólny 1

Ekspozycję w Sopocie zorganizowano na podstawie najnowszych wyników badań archeologicznych i wielodyscyplinarnych. Dziś wiemy, że gród lednicki należał do wiodących ośrodków X-wiecznej władzy, gdzie Mieszko I manifestował swoją siłę i prestiż. Świadczą o tym relikty architektury – monumentalnego pałacu połączonego z kaplicą oraz jednonawowego kościoła z lat 70. X w., w którym archeolodzy znaleźli kamienne komory ze szczątkami osób należących do ówczesnych elit.

Kultura z okresu panowania pierwszych Piastów łączyła w sobie wiele różnych wpływów. Jej związki z kręgiem cywilizacji Europy Zachodniej oraz Bizancjum wynikają między innymi z pochodzenia duchownych, kupców i najemnych wojowników przybywających do książęcego grodu.

Ostrow Lednicki - 2 - krzyż

Wystawę można oglądać w Grodzisku w Sopocie (ul. Jana Jerzego Haffnera 63) od 1 grudnia 2018 r. do 31 października 2019 r. Na otwarcie wystawy Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza 1 grudnia 2018 r. (sobota) o godzinie 13:00. Wstęp bezpłatny.

Dopełnieniem wystawy jest wydawnictwo książkowe. Na 134 stronach opublikowano artykuły czworga autorów – Janusza Góreckiego, Krzysztofa Godona, Pawła Marka Pogodzińskiego, Karoliny Czonstke – opisujących różne ujęcia historii związanej tematycznie z Ostrowem Lednickim, od wczesnopiastowskiego budownictwa po życie duchowe mieszkańców grodu. Książka jest bogato ilustrowana, zawiera kilkadziesiąt zdjęć, rysunki i mapy. Będzie można ją kupić w sklepikach muzealnych w Grodzisku w Sopocie oraz w Domu Przyrodników w Gdańsku (ul. Mariacka 25/26).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę