Przewodniczący „S” w gdańskim Muzeum Archeologicznym poleca: Święto Plonów

W najbliższą niedzielę, 16 września 2018 r., na Grodzisku w Sopocie, przy ul. Haffnera 63 odbędzie się starodawny, przedchrześcijański, słowiański obrzęd Święta Plonów, dzisiaj zwany dożynkami. Słowianie zamieszkujący w VIII w. sopockie grodzisko i jego okolice w czasie równonocy jesiennej składali ofiary dziękczynne za dobre plony. Podczas tego święta pletli wieńce, tańczyli, śpiewali. Gdańscy archeolodzy postanowili odtworzyć tamte zwyczaje.

-  Kultura materialna i duchowość dawnych Słowian, zrekonstruowane przez Drużynę Ulfhednar – wojów, łuczników i rzemieślników – będą tematem imprezy w skansenie archeologicznym Grodzisko w Sopocie. Wydarzenie zostało wpisane w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Zapraszamy zarówno dorosłych miłośników historii, jak i rodziny z dziećmi. Na zwiedzających czekają różne atrakcje. Będzie też inscenizacja obrzędu Święta Plonów – mówi Adam Kamrowski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Wstęp jest bezpłatny. 

PROGRAM: 

12:00–12:30 | Prezentacja wczesnośredniowiecznych strojów kobiecych i męskich

12:30–13:00 | Pokazy garncarskie

13:00–15:00 | Pokaz kuchni wczesnośredniowiecznej, nauka strzelania z łuku, dawne gry i zabawy zręcznościowe: przeciąganie liny, limbo, szermierka w kole, skrzynia

15:00–15:30 | Warsztaty śpiewu

15:30 | Inscenizacja obrzędu Święta Plonów

Dodatkowo tego dnia będzie można:

  • zwiedzać wystawę stałą oraz wystawy czasowe w pawilonie,
  • w godzinach 12:00–15:00 będzie płonęło ognisko, na którym każdy będzie mógł upiec kiełbaski (organizator nie zapewnia kiełbasek),
  • także w godzinach 12:00–15:00 w obozowisku z epoki kamienia odbędą się pokaz narzędzi krzemiennych, nauka miotania oszczepem, a nawet warsztaty z obróbki krzemienia.

Oprac. mig

Download PDF
Powrót Drukuj stronę