Przewodniczący „S” w gdańskim Muzeum Archeologicznym poleca: „GOCI. MITY I RZECZYWISTOŚĆ”

W piątek, 26 października 2018 r., o godz. 11, na Grodzisku w Sopocie, przy ul. Jana Jerzego Haffnera 63, odbędzie się konferencja, w której mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy dawnych dziejów, kiedy to na Pomorzu przebywali Goci. Znani badacze przeszłości, zajmujący się kurhanami, kamiennymi kręgami, których na Pomorzu jest bardzo wiele, jak chociażby w Odrach, Węsiorach, Leśnie będą opowiadać o starych cmentarzyskach, ale i o mitach związanych z Gotami, jednym z największych  plemion wschodniogermańskich, mówiącym językiem gockim.

Goci - plakat1024

 

- Program konferencji jest interesujący. Będzie można się wiele dowiedzieć na temat samych Gotów, o tym kim byli, skąd przywędrowali, dlaczego przebywali na Pomorzu i jakie są ich późniejsze dzieje, a także jaką rolę odegrali w upadku świata antycznego i kształtowaniu się wczesnośredniowiecznej Europy. Przy okazji można będzie zwiedzić wystawę zatytułowana „Odry, Leśno, Węsiory. Święte miejsca Gotów – mity i rzeczywistość”. Na wystawie przedstawiamy, po raz pierwszy wspólnie, trzy cmentarzyska gockie kultury wielbarskiej z pierwszych wieków naszej ery. Prezentowane są tam między innymi wyjątkowe znaleziska z grobów książęcych i grobu szamana z Leśna. Są to zabytki ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach i Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – mówi Adam Kamrowski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Zarówno podczas konferencji, jak i przy okazji zwiedzania wystawy będzie można się zapoznać z różnymi teoriami dotyczącymi funkcji cmentarzysk gockich, a przede wszystkim ich domniemanych związków z astronomią. Obecnie archeolodzy nie mają wątpliwości, że kręgi były miejscem zgromadzeń plemiennych, podczas których odbywały się rytualne uczty i składano ofiary.

Wystawa będzie czynna do końca października 2018 r.

Program konferencji

11:00 – oficjalne rozpoczęcie

11:20 – „O mitach w badaniu przeszłości” – wykład prof. dr hab. Jerzego Kmiecińskiego

11:50 – „Goci w najstarszej literaturze archeologicznej” – wykład prof. dr hab. Tadeusza Grabarczyka

12:10 – „Leśno. Między kulturą pomorską, a kulturą wielbarską” – wykład dr hab. Krzysztofa Walenty

12:30 – „Czarnówko, powiat lęborski – nowe elity Gotów” – wykład prof. de hab. Jana Schustera

12:50 – 13:20 – czas na dyskusję

13:20 -14:00 – przerwa i poczęstunek

14:00 – „Nie tylko kurhany. Cmentarzysko płaskie kultury wielbarskiej w Brzynie na Wysoczyźnie Żarnowieckiej” – wykład dr Anny Strobin

14:20 – „Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Pławnie, gm. Czaplinek” – wykład mgr Andrzeja Kasprzaka

14:40 – „Kultura wielbarska a Grupa Dębczyńska” – wykład prof. dr hab. Henryka Machajewskiego

15:00 – czas na dyskusję

Oprac. mig

Download PDF
Powrót Drukuj stronę