Przewodniczący „S” w gdańskim Muzeum Archeologicznym poleca cykl wykładów „Gdańscy twórcy europejskiej nauki”

7 lutego, 4 kwietnia, 6 czerwca, 7 września, 7 listopada 2019 r. odbędą się w Domu Przyrodników , obecnie mieści się tam Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, przy ul. Mariackiej 25/26 odbędą się wykłady poświęcone twórcom europejskiej nauce, którzy wywodzą się z Gdańska. Wśród nich znajdzie się m.in. znakomity fizyk Daniel, Gabriel Fahrenheit, wynalazca termometru rtęciowego.

– Otwieramy cykl wykładów „Gdańscy twórcy europejskiej nauki”, aby przywrócić pamięć o osiągnięciach gdańskich uczonych. Wśród prelegentów są wybitni historycy: Adam Koperkiewicz, Andrzej Januszajtis, Piotr Paluchowski, Tadeusz Grabarczyk, Lech Mokrzecki. Jednym z tematów będzie działalność Towarzystwa Przyrodniczego (Societas Physicae Experimentalis), które w latach 1846-1936 funkcjonowało w kamienicy przy ul. Mariackiej – dokładnie tam, gdzie dziś znajduje się siedziba Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. I właśnie we współczesnym Domu Przyrodników odbędą się wszystkie zaplanowane wykłady. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny – mówi Adam Kamrowski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Panorama XVII-wiecznego Gdańska ok.

Panorama XVII-wiecznego Gdańska

7 lutego, godz. 18:00

Gdańscy twórcy europejskiej nauki – wprowadzenie

Adam Koperkiewicz – historyk, muzealnik, w latach 1989-2015 dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – przedstawi rangę gdańskiej nauki w XVI i XVII wieku, Gdańsk jako ośrodek naukowy dorównujący ośrodkom zachodniej Europy i w wielu dziedzinach będący pionierem.

4 kwietnia, godz. 18:00

Gabriel Fahrenheit – życie naukowca i jego dzieło

Dr Andrzej Januszajtis – polski fizyk, nauczyciel akademicki, pasjonat, znawca i propagator historii Gdańska – przybliży postać Gabriela Fahrenheita, wynalazcy termometru rtęciowego.

6 czerwca, godz. 18:00 

Od lekarzy zakonu krzyżackiego do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dziejów gdańskiej medycyny

Dr Piotr Paluchowski – historyk, doktor nauk humanistycznych o specjalności historia nowożytna –  opowie o historii gdańskiej medycyny i jej wkładzie w światową naukę. Rozpocznie od najstarszych wzmianek na temat miejscowych lekarzy. Następnie przybliży okoliczności pierwszej publicznej sekcji zwłok w tej części Europy oraz przedstawi gdański atlas anatomiczny wydany w Japonii. Skończy zaś na współczesności, mówiąc m.in. o nazistowskich eksperymentach medycznych, a także o powstaniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

7 września, godz. 18:00

Działalność Towarzystwa Przyrodniczego w Domu Przyrodników

Prof. Tadeusz Grabarczyk – emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, archeolog o specjalizacji w zakresie archeologii pradziejowej, w tym epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza – zaprezentuje działalność Towarzystwa Przyrodniczego we wszystkich jego aspektach, czyli o dyscyplinach naukowych, jakimi się zajmowało. Także o ludziach, którzy tworzyli Towarzystwo i realizowali swoje pasje naukowe – od 1846 r., kiedy Towarzystwo kupiło dom przy ul. Mariackiej – do 1945 r.

7 listopada, godz. 18:00

Gdańscy humaniści i historycy XVI i XVII wieku

Prof. Lech Mokrzecki – były dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego – omówi sylwetki wybitnych gdańskich naukowców – humanistów i historyków – na tle gdańskiego szkolnictwa, głównie wieków XVI i XVII.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę