Przewodnicząca „S” w Igloporcie wygrała w sądzie z pracodawcą

Sąd Rejonowy w Gdyni wyrokiem z 12 kwietnia 2016 r. przyznał rację Karolinie Rydzewskiej, przewodniczącej „Solidarności” w gdyńskim Igloporcie i nakazał pracodawcy wypisanie z akt osobowych karę nagany.

– Bardzo się cieszę z wyroku. Kamień spadł mi z serca. Sąd zrozumiał, że moje intencje były uczciwe, a postępowanie pracodawcy było bezpodstawne – stwierdziła po ogłoszeniu wyroku Karolina Rydzewska.

Sprawa dotyczy kary porządkowej nagany, którą nałożył na przewodniczącą „Solidarności” w Iglolporcie 21 lipca 2015 r. pracodawca w związku z wykorzystaniem przez nią dnia wolnego od pracy na oddelegowanie do czynności doraźnych.

Pretekstem dla pracodawcy, jak mówiła w sądzie Karolina Rydzewska, stała się jej wizyta w Urzędzie Skarbowym, która zaplanowana była z urzędnikiem skarbówki na 13 lipca 2015 r.

– Moja wizyta w skarbówce była spowodowana koniecznością przedstawienia dokumentów dotyczących działalności związkowej – tłumaczy Karolina Rydzewska. – Planowałam, aby spotkanie odbyło się w poniedziałek, 13 lipca, podczas pierwszego dnia mojego urlopu. Kiedy jednak pracodawca odmówił mi go w piątek 10 lipca, na dwa dni przed wyznaczonym terminem spotkania w Urzędzie Skarbowym, na dodatek przed weekendem, skorzystałam z przysługującego mi prawa dotyczącego oddelegowania do czynności doraźnych.

Przez kilka miesięcy toczyła się przed Sądem Rejonowym w Gdyni sprawa o uchylenie kary porządkowej przewodniczącej „Solidarności”, którą prowadzili prawnicy z Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Karolinę Rydzewską wsparli również członkowie Regionu Gdańskiego podczas pikiety przed siedzibą Igloportu.

– Sąd wskazał, że pracodawca dopuścił się naruszeń formalnych kwestionując skuteczność złożenia przez Karolinę Rydzewska sprzeciwu wobec nałożonej kary nagany. Ponadto sąd uznał, że nie zachodziły przesłanki do jej nałożenia, ponieważ nie zostało naruszone prawo w kwestii oddelegowania do czynności doraźnych i informowania o tym pracodawcy, a nadto stwierdził, że nawet gdyby Karolina Rydzeska je naruszyła to przepisy nie przewidują kary nagany za nieusprawiedliwiony dzień nieobecności w pracy. W takim przypadku można jedynie nałożyć karę finansową – mówi Joanna Kobus- Michalewska, radca prawny RG, która była na odczytaniu uzasadnienia wyroku.

To nie koniec sporu z Igloportem. Przed Sądem Rejonowym w Gdyni toczą się jeszcze dwie sprawy – o uchylenie przewodniczącej „solidarności” drugiej kary porządkowej nagany oraz o zwolnienie jej z pracy.

zola

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę