Przekaż swój 1 procent podatku na Pomorską Fundację Edukacji i Pracy

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym toku istnieje możliwość przekazania 1 procenta podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, której współzałożycielem jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Z roku na rok liczba osób przekazujących jeden procent podatku dla fundacji rośnie.

Fundacja na swojej stronie internetowej udostępniła specjalny program komputerowy ułatwiający wypełnienie zeznania podatkowego. Program automatycznie wpisuje numer KRS fundacji, co oznacza przekazanie 1 procenta z naszego podatku dla tej instytucji.

Przekazanie 1 procenta podatku dla naszej fundacji to prosty sposób wspierania ważnych społecznie celów, które popiera Region Gdański NSZZ „Solidarność”. To kształcenie przyszłych pokoleń, promocja NSZZ „Solidarność” wśród młodzieży akademickiej, a także wsparcie specjalnych placówek edukacyjnych.

Pamiętajmy o tym, że wspomagając fundację mamy większe szanse, że w przyszłości 1 procent do nas wróci w postaci dobrze wykształconych kadr, które jutro przejmą stery w województwie i kraju, kadr, które będą świadome roli, jaką w historii Polski odegrał NSZZ „Solidarność”. Gdy podarujesz nam swój 1 procent, to może w przyszłości pójdziesz na świetny koncert albo będziesz korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych i okaże się, że było to możliwe dlatego, iż 1 procent Twojego podatku trafił do fundacji.

Jeśli ktoś nie chce skorzystać z programu przygotowanego przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, ale zamierza przekazać jej 1 procent podatku, powinien w swoim zeznaniu wpisać numer KRS 0000337122.

Pobierz program

Kontakt z Fundacją:

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel. 58 308 43 56.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę