Przekazali swój 1 procent na Pomorską Fundację Edukacji i Pracy

SONY DSCWOJCIECH KSIĄŻEK, przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

– To zobowiązanie honorowe oraz przekonanie, że przekazywanie środków na takie cele, jak Fundusz Stypendialny to cenna inicjatywa. Idea funduszu, który realizowany jest poprzez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, niesie młodym ludziom i ich rodzinom nadzieję. To możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, bo zdolna, ale mniej zamożna młodzież może kupić dzięki stypendium podręczniki czy pomoce naukowe. Szczególnie w okresie wielkanocnym bliskie są mi słowa: „Jedni drugich brzemiona noście”. Idea „Solidarności” polega na tym, aby wspierać innych. Poprzez przekazywanie 1 procenta na fundację uczestniczymy w czymś ważnym. W tym roku odbędzie się już XIII edycja Funduszu Stypendialnego. W ciągu tych lat stypendia uzyskało 501 osób. Od trzech lat fundusz jest elementem działalności Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. W jej planach są różne działania na styku edukacji, pracy i bezrobocia. Dotyczy to w szczególności ludzi młodych. Pomimo niżu demograficznego nadal 30 procent młodych absolwentów wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Edukacja i praca – poprzez te dwa filary działań chcielibyśmy pomóc w jak najlepszej edukacji oraz w znalezieniu pracy.

rkROMAN KUZIMSKI, wiceprzewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”

– W poprzednich latach wraz z żoną oddawaliśmy swój 1 procent na Caritas. Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy jest instytucją pożytku publicznego. Kiedy pojawiła się możliwość przekazania 1 procenta na solidarnościowy fundusz, natychmiast z żoną z tego skorzystaliśmy. Uznaliśmy, że Fundusz Stypendialny, który realizowany jest poprzez fundację, to wzniosły cel. To piękna idea – nagrodzenie młodzieży stypendium za ciężką pracę. Szczególnie, że promowana przez „Solidarność” młodzież osiąga nie tylko doskonałe wyniki w nauce, ale ma też inne zainteresowania, sportowe czy artystyczne, nierzadko również w tych dyscyplinach może pochwalić się sukcesami. Młodzież jest przyszłością naszego kraju. Dlatego trzeba zauważać jej starania i ją wspierać. Ludzie „Solidarności” to robią.

agARTUR GÓRSKI, dziennikarz „Magazynu Solidarność”

– 1 procent z podatku dochodowego postanowiłem przekazać na Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, bowiem były i są mi bliskie idee „Solidarności”. Mam zaufanie do naszego Związku, a edukacja jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego. Doświadczenia innych krajów pokazują, że im wyższy jest poziom edukacji, tym lepiej rozwija się ekonomia. Przykład choćby Japonii i Finlandii dowodzi, że można łączyć tradycję z nowoczesnością. Dążąc do takiego modelu, trzeba myśleć o edukacji dzieci i młodzieży, promować osoby szczególnie uzdolnione.

kgKAROL GUZIKIEWICZ, wiceprzewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

– Przekazuję 1 procent z podatku na Fundusz Stypendialny już kolejny rok. Uważam, że idea jest szczytna i warta poparcia. W tym roku doszedł jeszcze aspekt łatwości wypełnienia PIT-u. Program do rozliczenia podatku zamieszczony na stronie Zarządu Regionu jest bardzo przyjazny. Wypełniłem formularze PIT dla różnych podatników (pracownika na umowie o pracę, studenta czy emeryta), system pytań powoduje, że trudno się  pomylić i pominąć jakąś rubrykę. Zachęcam do skorzystania.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę