Przekaż swój 1 procent na Pomorską Fundację Edukacji i Pracy

Wojciech Książek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”

– To zobowiązanie honorowe oraz przekonanie, że przekazywanie środków na takie inicjatywy jak Fundusz stypendialny to cenna inicjatywa. Idea Funduszu Stypendialnego, który realizowany jest poprzez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy niesie młodym ludziom i ich rodzinom nadzieję. To możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, bo zdolna mniej zamożna młodzież może kupić dzięki stypendium podręczniki czy pomoce naukowe. Szczególnie w okresie wielkanocnym bliskie są mi słowa: „jedni drugich brzemiona noście”. „S” idea polega na tym, aby wspierać innych. Poprzez przekazywanie 1 proc. na Fundację uczestniczymy w czymś ważnym. W tym roku odbędzie się XIII już edycja Funduszu Stypendialnego. W ciągu tych lat stypendium uzyskało 501 osób.

Od pięciu lat Fundusz jest elementem działalności Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. W jej planach są różne działania na styku edukacji, pracy i bezrobocia. Dotyczy to w szczególności ludzi młodych. Pomimo niżu demograficznego nadal 30 proc. młodych absolwentów wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Edukacja i praca – poprzez te dwa filary działań chcielibyśmy pomóc w jak najlepszej edukacji oraz w znalezieniu pracy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę