Przekaż uwagi do projektów o samorządzie terytorialnym i pomocy technicznej

Do 9 października można przekazać swoje uwagi dotyczące „Projektu Ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw”, przygotowanego przez prezydenta RP. Uwagi należy przekazywać do Zespołu Ekonomicznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na adres e-mail ekonom@solidarnosc.org.pl.

Zobacz projekt ustawy

Z kolei do 4 października – również na adres mailowy Zespołu Ekonomicznego Komisji Krajowej – można przekazywać uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Głównym celem POPT będzie wspomaganie skutecznego wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Zobacz projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Zobacz załącznik do projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę