Przejęcie pracowników także po zwolnieniu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 7 sierpnia 2018 r. (sygn. akt. – C 472/16) uznał, że pracownik który został zwolniony na kilka miesięcy przed przejęciem firmy przez innego pracodawcę może być uznany za nadal zatrudnionego w danej instytucji. Przeszkodą nie może być nawet czasowe zawieszenie działalności danej firmy. W wyroku stwierdzono, że niedopuszczalnym jest zwolnienie z powodu zmian właścicielskich, ale już możliwe jest z przyczyn gospodarczych. Kluczowe znaczenie w danej sytuacji ma to, czy po przejęciu firmy przez nowego właściciela jej działalność będzie kontynuowana.

tysol.pl

Więcej >>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę