Przedstawiciele „Solidarności” w radach programowych mediów publicznych

Przedstawiciele Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” znaleźli się w składzie rad programowych mediów publicznych wybranych przez Radę Mediów Narodowych.

Zgodnie z uchwałami RMN z 19 stycznia 2017 r. do Rady Programowej Polskiego Radia wszedł Dariusz Wasielewski, były prezes Radia Gdańsk i przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „S”, a do Rady Programowej Radia Gdańsk Jacek Rybicki i Adam Chmielecki.

W składzie Rady Programowej Telewizji Polskiej Oddziału w Gdańsku znaleźli się Aleksander Kozicki, kierownik Oddziału NSZZ „S” w Gdyni i Wojciech Książek, członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji rady programowe mediów publicznych, zarówno ogólnokrajowych jak regionalnych, liczą 15 członków powoływanych przez Radę Mediów Narodowych, w tym 10 członków reprezentujących ugrupowania parlamentarne i 5 powołanych z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę