Przed Dniem Edukacji Narodowej: konieczna pilna interwencja w MEN

Rada gdańskiej oświatowej „Solidarności” domaga się zmiany wykładni prawnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdyż przedstawiony tam tryb naliczania nadgodzin jest krzywdzący dla nauczycieli.

oswiata9-10-18-1024

 

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku apeluje do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” o pilną  interwencję w sprawie zmiany wykładni prawnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącej trybu naliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych, zmienionego przy nowelizacji Karty nauczyciela z 27 października 2017 r.

Tuż przed przypadającym na 13 października Dniem Edukacji Narodowej członkowie prezydium  Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku (Wojciech Książek, Barbara Kamińska, Anna Kocik, Hanna Minkiewicz, Bożena Brauer i Maciej Werra) przekazali w imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Związku podziękowania za pracę na rzecz oświaty i jej pracowników oraz życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to też okazja do przypomnienia związkowych postulatów.

– Brak satysfakcjonujących podwyżek wynagrodzeń, niekorzystne zmiany w Karcie nauczyciela, jak wydłużenie awansu zawodowego, obligatoryjna ocena pracy, trudności związane z otrzymaniem urlopu zdrowotnego, niepłatne godziny „karciane”, płace nauczycieli stażystów oraz pracowników administracji i obsługi na granicy płacy minimalnej – to tylko niektóre z palących problemów. Dlatego też życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i w całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność – napisali członkowie prezydium Rady.

Rada gdańskiej oświatowej „Solidarności” domaga się zmiany wykładni prawnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdyż przedstawiony tam tryb naliczania nadgodzin jest krzywdzący dla nauczycieli, co sygnalizują nauczyciele, członkowie naszego Związku. Związkowcy powołują się przy tym na treść opinii mecenasa Bogumiła Soczyńskiego:

Tego rodzaju interpretacja zarówno art. 42 ust. 5c, jak i art. 64 ust. 3a KN jest bardzo szkodliwa, ponieważ wprowadza w błąd dyrektorów szkół, najpierw przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019; a od 1 września 2018 r. dyrektorzy nie będą wiedzieli, jak prawidłowo stosować i rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym w ramach jednego stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć. Tym bardziej że błędna , naszym zdaniem, interpretacja art. 42 ust. 5c KN przez ekspertów MEN jest firmowana przez rzecznika prasowego MEN, a wielu dyrektorów szkół każdą wypowiedź urzędnika MEN odbiera jak wyrocznię lub objawienie. Z powyższych względów konieczne jest odniesienie się w krótkim czasie przez MEN, do przedstawionych wyżej stanowisk ekspertów i rzecznika MEN.

Rada MSOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zwróciła się z apelem adresowanym do Ryszarda Proksy, przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Gdańscy związkowcy z oświatowej „S” zaapelowali też do przewodniczącego Krajowej SOiW „S” o dalsze podjęcie sprawy opiniowania projektów organizacji pracy szkół.

– Zwracamy uwagę, że kilka ważnych spraw, które zgłaszaliśmy w pismach z dnia 10. 05. 2017 r. i z 21. 02. 2018 r. dalej nie zostało rozwiązanych. Postulujemy, aby doprowadzić do: zagwarantowania prawnego, że opinia związku zawodowego będzie integralną częścią arkusza, który potem jest opiniowany przez Kuratorium Oświaty. Jednym z rozwiązań jest umieszczanie na wzorach projektów organizacji szkół stałego miejsca na podpisy związków zawodowych (podobnie jak jest miejsce na wpis rady pedagogicznej) i zapewnienia, że opiniowaniu przez związki zawodowe podlegają wszystkie zmiany (aneksy) wprowadzane do arkuszy organizacji szkół – czytamy w stanowisku Rady.

Artur S. Górski

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę