Przeciętny Polak na bezrobociu – 13,5 roku

Aż 13,5 roku spędza przeciętny Polak w wieku produkcyjnym na bezrobociu. To dane z raportu „Growing with Jobs in Europe and Central Asia” przygotowanego przez Bank Światowy. Nadal bardzo niski jest wskaźnik zatrudnienia, który wynosi w Polsce zaledwie 58 proc. To oznacza, że na 100 osób, będących w wieku produkcyjnym tylko 58 z nich pracuje. Według raportu jedną z poważnych przyczyn tak wysokiego w Polsce bezrobocia jest wypychanie seniorów z rynku pracy. Bezrobotni w tym wieku mają ogromne problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Zdaniem Banku Światowego w Polsce nie ma zachęt dla pracodawców, którym by się opłacało zatrudnianie osób starszych. Nie ma też ułatwień w zakładaniu i likwidowaniu nowych firm. A dziś Polacy mają poważne obawy przed założeniem własnej firmy.

Dodajmy, że pomimo tak wysokiego bezrobocia Ministerstwo Finansów nadal nie zgadza się na odmrożenie 500 mln zł z Funduszu Pracy na wsparcie bezrobotnych. Składki na fundusz płacą pracodawcy. Dzięki zamrożeniu Funduszu Pracy minister finansów wykazuje na papierze mniejszy deficyt.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę