Przeciętne wynagrodzenie spada?

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016 r. spadło do 4019,08 zł.

„Na stronie GUS pojawił się komunikat: „Główny Urząd Statystyczny informuje, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016 r. wyniosło 4019,08 zł. Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Wcześniej jednak GUS informował, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4181,49 zł w I kw. 2016 r. oraz 3854,88 zł w II kw. 2015 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę