Przeciętne wynagrodzenie w III kw. to 4580,20 zł, ale spadło w sektorze przedsiębiorstw. Październik optymistyczny

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale wzrosło, ale pracownicy z sektora przedsiębiorstw odnotowali (wg GUS) między lipcem br. a wrześniem br. jego spadek o ok. 77 zł. Październik br. zaś okazał się lepszy i trend jest optymistyczny. Średnia płaca w ub. miesiącu wg GUS wyniosła 4921 zł brutto, czyli na tzw. „rękę” 3495 zł. 

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2018 r. wyniosło 4580,20 zł – podał GUS. W II kwartale wyniosło zaś 4521,08 zł. To oznacza jego wzrost o 1,3 proc. W ujęciu rocznym (r/r) wzrost jest większy, czyli o 7,6 proc.

W ujęciu kwartalnym, wyższe od średniej krajowej było wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Tam się zarabiało w III kw. średnio 4821,80 zł. Jednak pracownicy firm niekoniecznie mają powody do zadowolenia. Dlaczego? Średnia pensja w tym sektorze spadała .

We wrześniu br. przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4771,86 zł, w sierpniu br. było to więcej, bo 4825,02 zł, a w lipcu br. 4848,16 zł.

W październiku w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 i więcej osób (a te są uwzględniane przy liczeniu średniej pensji) pracowało ok. 6,2 mln pracowników, co oznacza wzrost w porównaniu do października ub,r. o 3,2 proc.

Kwartalne dane o przeciętnych wynagrodzeniach służą do ustalenia wysokości renty rodzinnej i do ustalenia wysokości kwoty jaką można dorobić do renty socjalnej.

Przypomnijmy, że wynagrodzenie powinno być wypłacane pracownikowi bezpośrednio więc wypłacenie wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika, np. na rachunek bankowy, jest dopuszczalne, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

To się zmieni. Do 21 stycznia 2019 r. pracodawcy będą musieli poinformować swoich pracowników, tych którzy do tej pory otrzymywali wynagrodzenie do rąk, o obowiązku podania rachunku. Bo to wynagrodzenie ma od przyszłego roku z zasady trafiać na konto.

Z danych NBP z czerwca br. wynika, że w Polsce otwartych jest 40,3 mln rozliczeniowych rachunków osób fizycznych.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę