Prywatnie – jest dobrze, w polityce – gorzej

Co drugi Polak uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku. Jedna trzecia (34 proc.) uważa, że sytuacja zmierza w kierunku dobrym. O pozytywnych ocenach można natomiast mówić w odniesieniu do prywatnej sfery życia Polaków. Poprawiły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych – wynika z marcowego sondażu CBOS.

Co ciekawe w ocenie poziomu życia badanych i ich rodzin większość uznaje go za dobry – 55 proc. (o 1 pkt proc. więcej niż w lutym). Jako zły określa swój poziom życia 7 proc. respondentów (spadek o 1 pkt), a 38 proc. jako bez zmian.  

Poprawiły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Jednak są one niższe niż na przełomie roku 2016 i 2017. W marcu ponad połowa badanych (53 proc., od lutego wzrost o 5 pkt proc.) dobrze ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, dwie piąte (40 proc., spadek o 2 pkt) określa swoją sytuację materialną jako przeciętną, a 7 proc. (spadek o 3 pkt) uważa ją za złą. 

Skąd zatem większy pesymizm? Pogorszyły się oceny sytuacji politycznej w Polsce. Obecnie 46 proc. badanych uważa ją za złą (od lutego wzrost o 3 pkt proc.), a tylko 16 proc. ocenia pozytywnie (spadek o 3 pkt). Co trzeci pytany sądzi, że sytuacja polityczna w kraju jest ani dobra, ani zła (34 proc.).  

Od lutego nie zmieniły się oceny sytuacji w zakładach pracy. Tak jak poprzednio 61 proc. zatrudnionych uznaje ją za dobrą, a 11 proc. określa jako złą. Nieco ponad jedna czwarta pracujących (26 proc., spadek o 1 pkt proc.) uważa, że jest ona przeciętna.  

- Większość twierdzi, że żyje im się dobrze, dobrze ocenia materialne warunki własnych gospodarstw domowych, a w ciągu najbliższego roku spodziewa się stabilizacji w tym zakresie – podkreślono w podsumowaniu sondażu.     

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 2-9 marca 2017 r. na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków

Download PDF
Powrót Drukuj stronę