Protokół rozbieżności w gospodarce wodnej

Protokołem rozbieżności zakończyły się  4 kwietnia 2017 rokowania organizacji związkowych ze Stanisławem Otrembą, dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Negocjacje były prowadzone w ramach procedury prowadzenia sporów zbiorowych.

marcin_jacewocz

Na zdjęciu: Marcin Jacewicz, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” RZGW Gdańsk.

 

– Rokowania są pierwszym etapem. Dyrektor nie może spełnić naszych żądań więc wchodzimy w etap następny, w fazę mediacji – informuje nas Marcin Jacewicz, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” RZGW Gdańsk,

Związkowcy żądają  poprawy warunków płacy polegającej na podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego każdego z pracowników RZGW w Gdańsku o kwotę brutto 850 zł od 1 stycznia  2017 r., co jest zgodne z nierealizowanym porozumieniem zawartym z Ministrem Środowiska 5 maja 2016 roku.

Pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej od 2009 roku nie mieli waloryzowanych wypłat z tytułu inflacji. Sytuacja finansowa pracowników jest dramatyczna. Biorąc pod uwagę zasadę sprawiedliwości społecznej oraz realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie chcą  więc zgadzać się na stałe obniżanie życiowego standardu.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę