Protest oświaty: niskie płace dla nauczycieli to wstyd dla polityków!

Kilkuset związkowców z Regionu Gdańskiego wzięło udział w manifestacji oświatowej „Solidarności” w minioną sobotę 15 września w Warszawie. Z całej Polski pod Ministerstwo Edukacji Narodowej zjechało około 5 tysięcy protestujących. – To początek naszej walk i– mówił przewodniczący nauczycielskiej Solidarności Ryszard Proksa po przekazaniu minister Annie Zalewskiej petycji wystosowanej przez związkowców.

Zdjęcia: Bożena Brauer, Tadeusz Cichocki

Obejrzyj materiał filmowy…>>

W petycji skierowanej do minister Zalewskiej napisano m.in. „Od kilkunastu lat relacja płacy nauczycieli w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej drastycznie spada. Nasz Związek wielokrotnie postulował powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i odejście od uznaniowości”.

Związkowcy wystosowali cztery postulaty. Żądają:

1. Wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli w wysokości 15 proc. od 1 stycznia 2019 roku;

2. Zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych;

3. Usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego;

4. Likwidacji godzin karcianych.

Ryszard Proksa podkreślał podczas protestu, że nauczyciele zwykle zostają pominięci w procesach rewaloryzacji wynagrodzeń, a czarę goryczy przelało wydłużenie procesu awansu zawodowego w oświacie.

W sobotnim proteście uczestniczyli nie tylko nauczyciele z całego kraju, ale także przedstawiciele innych grup zawodowych. Uczestnicy protestu skandowali m.in. „Gdy obłuda, kłamstwo,  ściema, tam dialogu nigdy nie ma”. Obecny zaś na manifestacji zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Bogdan Kubiak mówił, że dialog przedstawicieli oświaty z rządem przypominał w ostatnim czasie monolog. A na wprowadzane przez minister Zalewską zmiany Solidarność nie może się zgodzić Przedstawiciele oświatowej Solidarności przekazali minister Zalewskiej petycję. Teraz czekają na odpowiedź ministerstwa.

Bm (www.solidarnosc.org.pl), mk

W proteście wzięli również udział związkowcy miedzy innymi z branży handlowej.

Od Daniela Cichockiego, członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, a także członek prezydium KZ „S” w Makro Makro Cash & Carry otrzymaliśmy maila i kilka zdjęć z tego wydarzenia:

protest nauczycieli 2

- Związkowcy z Krajowej Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” protestowali 15.09.18 pod hasłem „Czerwona kartka dla minister Zalewskiej” przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej – napisał Daniel Cichocki. – Wsparliśmy ten protest ponieważ działamy dla dobra wspólnego, dla dobra wszystkich Polaków, dla dobra naszych dzieci oraz dla Nauczycieli którzy wkładają siłę oraz serce w tę pracę. Razem mamy siłę i moc. Mam nadzieję że inne organizacje NSZZ pójdą w nasze ślady i razem wspólnie będziemy sobie pomagać nie zwracając uwagi na to jaka to branża – handel czy oświata.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę